Beleidsthema’s voor de lange termijn. Memo aan de programmacommissies

Voor welke complexe vragen en beleidskeuzes komt de nieuwe regering na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 te staan? Weloverwogen beleidskeuzes maken voor de lange termijn vraagt om een gedegen voorbereiding en analyse in het hier en nu. Met dit memo wil de WRR de programmacommissies van de politieke partijen ondersteunen bij de formulering van een doordachte visie.

Zes beleidsthema's

De WRR identificeert zes beleidsthema's die van belang zijn voor Nederland op de lange termijn:

  1. Flexibiliteit en zekerheid
  2. Samenleven in verscheidenheid
  3. Veerkrachtige en duurzame economie
  4. Digitalisering en overheidsbeleid
  5. Waardegedreven openbaar bestuur
  6. Internationale coordinatie en veiligheid in een multipolaire wereld