Bijeenkomst Migratie als oplossing tekorten arbeidsmarkt?

Nederland zal de komende decennia te maken krijgen met een gebrek aan werknemers in allerlei sectoren. De WRR liet onlangs met het rapport Kiezen voor houdbare zorg zien dat over veertig jaar één op de drie werknemers werkzaam moet zijn in de zorg om in de zorgvraag te kunnen voorzien. De belangrijkste factor achter de tekorten op de arbeidsmarkt is dat Nederland vergrijst. En ook de belangrijkste herkomstlanden van de arbeidsmigratie richting Nederland vergrijzen, waardoor de arbeidsmigratie uit deze landen in de toekomst waarschijnlijk daalt. Een mogelijke interventie om de tekorten te verminderen is (circulaire) arbeidsmigratie uit landen van buiten de EU. Hierover ging de discussiebijeenkomst Migratie als oplossing voor tekorten op de arbeidsmarkt? die 6 juni plaatsvond.

Vergroot afbeelding plaatje tbv het nieuws over WRR biedt gemeenten handvatten voor ontvangst en verblijf van nieuwkomers
Beeld: ©Fotograaf: Rutger Rog / Mediatheek Rijksoverheid

De bijeenkomst stond in het teken van de uitdagingen en kansen die hierbij spelen. Vier sprekers leidde de discussie in. Judith Duveen, directeur Werkbedrijf UWV, vertelde over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt. Michael van der Cammen, van het Bundesagentur für Arbeit, lichtte vervolgens een Duits initiatief toe om met migratie bepaalde tekorten tegen te gaan. Daarna ging Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad Migratie, nader in op het rapport ‘Zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid’. Tot slot nam Lisa Isbouts, voormalig medewerker van de WRR, de deelnemers mee in de weerbarstige praktijk.

De bijeenkomst was een initiatief van de WRR in samenwerking met UWV.

Lees het verslag van deze bijeenkomst hier terug.