Miniconferentie ‘De deskundige overheid’

Op donderdag 29 juni ontving de WRR zo’n vijftig professionals uit de (semi)publieke sector en bedrijfsleven in het kader van het adviesproject ‘De deskundige overheid’, dat gaat over de vraag welke kennis en competenties de overheid (weer) in huis moet hebben. Voorafgaand aan de bijeenkomst was de genodigden een discussienotitie gestuurd met de eerste denkrichtingen voor het project. De deelnemers gingen in verschillende samenstellingen met elkaar het gesprek aan: wordt de analyse wel herkend als een probleem? Over wat voor deskundigheid gaat het eigenlijk? En hoe zou de overheid een betere kennispositie kunnen ontwikkelen? De bijeenkomst onder leiding van de raadsleden Godfried Engbersen en Paul ’t Hart leverde een schat aan nieuwe inzichten en invalshoeken op, waar de WRR verder mee aan de slag gaat.