Blik vooruit: Tweede Kamerverkiezingen en formatie

Op 22 november worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Om de partijen te ondersteunen deelde de WRR in juli al zijn inzichten hiervoor. Daarnaast werkt de WRR aan een memo voor de nieuwe Tweede Kamer. Hierin vraagt de WRR o.a. aandacht voor de lange termijn en het integraal perspectief. Na de formatie moeten de nieuwe regering en het parlement beleidskeuzes maken op complexe vraagstukken. De WRR ondersteunt hierbij als onafhankelijk strategisch adviseur op de lange termijn.

Twee adviesrapporten

Dit najaar verschijnen er twee adviesrapporten. Op 14 september presenteren we het rapport Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen. De WRR draagt met dit advies bij aan het debat over een goede en toekomstbestendige verhouding tussen bedrijfsleven en samenleving. En eind dit jaar presenteren we het rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle. Dit rapport gaat in op het belang van persoonlijke controle, ofwel ‘grip op het leven’. Wat kan de overheid doen om ieders grip op het leven te vergroten?

Lopende projecten

De WRR werkt op dit moment aan de volgende adviesprojecten:

Wat zijn de consequenties van het veranderende medialandschap voor de democratische functie die de media vervullen?

Met dit project beoogt de WRR de perspectieven op een nieuwe, multipolaire, wereldorde te verbreden en zo handvatten te bieden voor toekomstig buitenlandbeleid en de positionering van Nederland.

Welke kennis en kunde moet de overheid in huis hebben om actief een inhoudelijke en sturende rol te kunnen vervullen?

De vergrijzende wereld heeft ook grote gevolgen voor Nederland. Welke zijn dat en welk beleid is er nodig om in te spelen op de risico’s en kansen?

De WRR wil met dit project bijdragen aan beleid over lange termijn problemen van klimaatverandering waarover nu nog nauwelijks gesproken wordt, maar waar wel dringend actie voor is vereist.

Over de WRR

De WRR informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Van kunstmatige intelligentie tot klimaatbeleid en van houdbare zorg tot de toekomst van werk. De adviezen van de WRR zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn. De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sector overstijgend