Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - oktober 2021

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

WRR en KNAW over de gevolgen van corona en de voorbereiding op mogelijke ontwikkelingen

Op 2 september publiceerden de WRR en de KNAW hun gezamenlijk advies Navigeren en anticiperen in onzekere tijden . Met als belangrijkste boodschap dat de overheid voorbereid moet zijn op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de COVID-19-pandemie, inclusief het worstcasescenario. Dit kan voorkomen dat overheid en samenleving worden overvallen en ad hoc belangrijke besluiten moeten nemen. Op 15 juli verscheen al de bundel COVID-19: Expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid. Daarin gaven vooraanstaande wetenschappers hun kijk op de belangrijkste beleidsopgaven voor Nederland en lichtten zij toe welke impact de COVID-19-pandemie hierop heeft.

Scenariostudie brede impact coronacrisis

scenariostudie Navigeren en anticiperen in onzekere tijden
Beeld: ©HH/ANP / HH/ANP

Kiezen voor houdbare zorg

Op woensdag 15 september  presenteerde de WRR zijn rapport Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak. In dit rapport bepleit de WRR dat de overheid scherpe keuzes moet maken om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg in de toekomst te borgen. Mocht u de presentatie gemist hebben, kunt u deze terugkijken  via het YouTube-Kanaal van de WRR.

 Ook heeft de WRR twee Working Papers uitgebracht. Het eerste is Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen (WP 42) waarin de auteurs de ervaringen uit Denemarken, Duitsland, Engeland en Japan in kaart brengen. Wat zijn hun bevindingen en wat betekenen ze voor de houdbaarheid van de langdurige ouderenzorg in Nederland? In het andere Working Paper, Het Nederlandse zorgbeleid in historische perspectief, 1941-2017 (WP 45) vatten de auteurs Roland Bertens en Jasmin Palamar de geschiedenis van het Nederlandse beleid gericht op de collectieve zorg vanaf het Ziekenfondsenbesluit van 1941 op hoofdlijnen samen.

Downloads

Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak

cover Houdbare zorg
Beeld: WRR

Clusteren op basis van cultuur

Voor het integratieonderzoek is de tweedeling westers/niet-westers ongeschikt. Het is beter om een meervoudige indeling van herkomstlanden te gebruiken op basis van taal en religie. Hiervoor pleiten Roel Jennissen, Mark Bovens en Godfried Engbersen van de WRR, in het Working Paper  ‘Clusteren op basis van cultuur: etno-linguïstische indelingen van herkomstlanden als alternatieven voor westers/niet-westers in integratieonderzoek' (WP48). In dit paper, gepubliceerd op 7 oktober,  wordt een indeling in zeven clusters van herkomstlanden uitgewerkt

Clusteren op basis van cultuur

clusteren op basis van cultuur
Beeld: ©WRR / WRR

Artificiële Intelligentie

De geplande WRR-lecture met het thema artificiële intelligentie kon door omstandigheden helaas niet plaatsvinden dit jaar. Op 11 november presenteert de WRR het rapport 105 Opgave AI: De nieuwe systeemtechnologie. In aanloop naar het rapport is  een aantal deelstudies verricht en gepubliceerd als Working Paper. Op 16 februari is Artificiële intelligentie als een general purpose technology. Strategische belangen en verantwoorde inzet in historisch perspectief (WP 41) verschenen. In het WP stellen Sjoerd Bakker en Pim Korsten van Freedomlab dat Nederland zich niet moet laten leiden door angst als het gaat om het ontwikkelen en toepassen van AI. Ernst Hirsch Ballin publiceerde op 29 september Mensenrechten als ijkpunten van artificiële intelligentie (WP 46) waarin hij onderzoekt hoe de menselijke bestuurlijke intelligentie zich moet ontwikkelen om zich naar de maatstaven van een als rechtsstaat georganiseerde democratische samenleving tot artificiële intelligentie te kunnen verhouden. Houd de website in de gaten voor actuele informatie over de presentatie van het rapport.

Home

cover AI
Beeld: ©WRR / WRR

Podcast – Vogelvlucht #13 Project Nederland

De Nederlandse identiteit: wie zijn we? En waar willen we naar toe? Het blijft een lastige vraag. Toch moeten we die blijven stellen, vindt senior WRR-onderzoeker Will Tiemeijer in de verkenning Project Nederland. We kunnen ons daarbij beter richten op onze gewenste identiteit, is zijn aanbeveling, en hij doet daar een voorzet voor.

In deze podcast gaat Tiemeijer het gesprek aan met James Kennedy, hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de VU en onder andere betrokken bij de herziening van de Canon van Nederland. Samen reflecteren zij op de inzichten in deze verkenning.

#13 Project Nederland met Will Tiemeijer & James Kennedy

Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank