Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen

Hoe hebben andere landen geprobeerd de langdurige ouderenzorg betaalbaar te houden en tegelijkertijd kwalitatief goed en toegankelijk met behoud van maatschappelijk draagvlak? In het Working Paper Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen (nr. 42) brengen de auteurs de ervaringen uit Denemarken, Duitsland, Engeland en Japan in kaart. Wat zijn hun bevindingen en wat betekenen ze voor de houdbaarheid van de langdurige ouderenzorg in Nederland?

Drie drimensies van houdbaarheid

De houdbaarheid van de langdurige zorg voor ouderen staat in Nederland al geruime tijd op de beleidsagenda. Hoe houden we deze zorg betaalbaar (financiële houdbaarheid), hoe zorgen we voor voldoende goed opgeleid personeel, ook om de kwaliteit van zorg te waarborgen (personele houdbaarheid) en hoe behouden we het draagvlak in de samenleving (maatschappelijke houdbaarheid)? Ook andere landen worstelen hiermee en hebben verschillende beleidskeuzes gemaakt om hiermee om te gaan.

Door middel van literatuur- en documentonderzoek in combinatie met interviews met experts uit Denemarken, Duitsland, Engeland en Japan, hebben de onderzoekers in het rapport ervaringen uit die landen in kaart gebracht om daaruit lessen te trekken voor Nederland. Deze vier landen kennen vergelijkbare uitdagingen, zoals een vergrijzende bevolking en personeelstekorten in de zorg.

Langetermijnvisie en investeren in draagvlak

De onderzoekers concluderen dat geen van de onderzochte landen dé oplossing heeft. Alle landen zoeken naar de ideale balans tussen financiële, personele (en kwaliteit in bredere zin) en maatschappelijke houdbaarheid. Lijken zij het op één of twee vlakken goed te doen, dan belemmert dit tegelijkertijd een andere dimensie van houdbaarheid. Uit de vergelijking komt wel naar voren dat essentieel is om een langetermijnvisie op de langdurige zorg te ontwikkelen. Eerst moet worden geïnvesteerd in maatschappelijk draagvlak, door beleid te maken dat is geworteld in de culturele en normatieve kaders  van de samenleving en daarmee de politieke waan van de dag overstijgt.

Het Working Paper Houdbare ouderenzorg – Lessen en ervaringen uit andere landen is geschreven door Florien Kruse, Patrick Jeurissen (IQ healthcare Radboudumc), Tineke Abma, Elena Bendien (Leyden Academy), Iris Wallenburg en Hester van de Bovenkamp (ESHPM).

Dit Working Paper is een van de achtergrondstudies die zijn uitgevoerd voor het WRR-adviesproject ‘Houdbare zorg’.

De serie ‘Working Papers’ omvatten studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteurs.