Artificiële intelligentie als een general purpose technology

Nederland moet zich niet laten leiden door angst als het gaat om het ontwikkelen en toepassen van Artificiële Intelligentie (AI). De angst om internationaal op achterstand te komen staan, blijkt historisch gezien onterecht. Sjoerd Bakker en Pim Korsten (Freedomlab) onderzoeken in Working Paper Artificiële intelligentie als een general purpose technology - Strategische belangen en verantwoorde inzet in historisch perspectief (nr. 41) hoe samenlevingen in het verleden omgingen met dit (schijnbare) dilemma rondom de opkomst van soortgelijke technologieën.

General Purpose Technology

Voor dit historisch vergelijkende onderzoek veronderstellen de auteurs dat AI een zogenaamde General Purpose Technology (GPT) is. Dat wil zeggen dat deze technologie ten grondslag ligt, en zal liggen, aan een groot aantal producten, processen en diensten in de volle breedte van de economie. Op basis van deze kwalificatie vergelijken zij AI met andere grote, disruptieve, technologieën uit het verleden; de stoommachine, elektriciteit, de verbrandingsmotor en informatietechnologie.

Het Working Paper Artificiële intelligentie als een general purpose technology. Strategische belangen en verantwoorde inzet in historisch perspectief is geschreven door Sjoerd Bakker en Pim Korsten (Freedomlab).

Dit Working Paper is een van de achtergrondstudies die zijn uitgevoerd voor het WRR-adviesproject ‘Artificiële intelligentie’.

De serie ‘Working Papers’ omvatten studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteurs.