Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - mei 2023

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Externe evaluatie van de WRR

Eens in de vijf jaar laat de WRR zich een spiegel voorhouden. Hoe functioneert de WRR in de huidige omgeving, hoe vervult de WRR zijn taken en wat is de beleidsmatige, wetenschappelijke en maatschappelijke impact van zijn werkzaamheden? Het zijn deze en andere vragen die op dat moment aan de orde worden gesteld door een externe evaluatiecommissie. De meest recente commissie (raadsperiode 2018-2022), de commissie-Subramaniam, concludeert in het evaluatierapport getiteld Ruimte voor bezinning dat het de kerntaak van de WRR is om ruimte voor bezinning te bieden.  Lees meer

plaatje overhandiging Externe evaluatie van de WRR
Beeld: ©WRR

Haroon Sheikh geeft lezing over AI op CIO-dag 2023

Op woensdag 19 april geeft Haroon Sheikh een lezing over kunstmatige intelligentie (AI) op de CIO-dag in Den Haag. Sheikh neemt een sessie voor zijn rekening waarin hij een toelichting geeft op het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie en daarover met de deelnemers in gesprek gaat. Lees meer

Foto Haroon Sheikh op CIO-dag 2023
Beeld: ©Rijksoverheid / Kjell Postema

Bijeenkomst over de geopolitiek van voedsel

De voedselblokkade rond Oekraïne hangt niet alleen nauw samen de oorlog in Oekraïne maar is ook illustratief voor nieuwe vormen van machtsuitoefening in het mondiale speelveld. Over deze relatie tussen geopolitiek en voedsel ging de Hollands Spoor-bijeenkomst die 25 januari plaatsvond. Lees meer

plaatje bijeenkomst Holland Spoor
Beeld: ©Bron: ANP

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank