Technische briefing Tweede Kamer over rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

Op donderdag 13 april gaven WRR-raadslid Mark Bovens en wetenschappelijk medewerker Victor Toom een technische briefing aan leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer over het WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid.

Vergroot afbeelding Decoratieve foto van de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Beeld: ©Rijksoverheid

De WRR stelt in het meest recente rapport dat rechtvaardigheid, net als doelmatigheid en rechtmatigheid, een belangrijke pijler moet zijn van het Nederlandse klimaatbeleid. Het klimaat en het klimaatbeleid zullen de komende decennia veranderen. Deze opgaven gaan gepaard met hoge kosten. Als de verdeling van deze klimaatkosten niet als rechtvaardig wordt ervaren, dan komt het draagvlak onder druk.

Aanbevelingen

De WRR doet daarom drie aanbevelingen: (1) Verbreed het debat en behandel het klimaatbeleid als een verdelingsvraagstuk. (2) Veranker de aandacht voor rechtvaardigheid in het beleidsproces door verdelingsbeginselen stelselmatig en vroegtijdig expliciet te maken. (3) Zorg voor institutionele borging en toetsing van de aandacht voor een rechtvaardige verdeling van klimaatkosten.

Tijdens de technische briefing worden de analyse en aanbevelingen van het rapport verder toegelicht.

De technische briefing kunt u hier terugkijken.