Bijeenkomst over de geopolitiek van voedsel

De voedselblokkade rond Oekraïne hangt niet alleen nauw samen de oorlog in Oekraïne maar is ook illustratief voor nieuwe vormen van machtsuitoefening in het mondiale speelveld. Over deze relatie tussen geopolitiek en voedsel ging de Hollands Spoor-bijeenkomst die 25 januari plaatsvond. Behalve de oorlog in Oekraïne wordt de voedselcrisis gedreven door andere meer structurele factoren als klimaatverandering, niet goed functionerende markten en conflicten in andere delen van de wereld. Doel van de bijeenkomst was om het begrip van het complexe vraagstuk rondom voedselzekerheid te vergroten en de mogelijkheden te verkennen voor Nederland als actor om aan mondiale voedselzekerheid bij te dragen.

Vergroot afbeelding plaatje bijeenkomst Holland Spoor
Beeld: ©Bron: ANP

De Hollands Spoor-bijeenkomst was onderdeel van het WRR-project Kantelende wereldorde. Met dit project agendeert de WRR de geopolitieke verschuivingen die momenteel in de wereld plaatsvinden. Hiermee beoogt de WRR de perspectieven op een nieuwe, multipolaire, wereldorde te verbreden en zo handvatten te bieden voor toekomstig buitenlandbeleid en de positionering van Nederland.

Lees het verslag van de bijeenkomst hier terug.

Over Hollands Spoor

Hollands Spoor is een debatreeks van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het strategieberaad Rijksbreed. Tijdens deze bijeenkomsten spreken beleidsverantwoordelijken en bestuurders met gerenommeerde wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor het beleid.