dr. B.J.P. (Bart) Stellinga
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

dr. B.J.P. (Bart) Stellinga

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Bart Stellinga is wetenschappelijk medewerker bij de WRR. Hij studeerde Politicologie (MSc) en Wijsbegeerte (MA) aan de Universiteit van Amsterdam. Bij de WRR was hij eerder verbonden aan de projecten ‘Markt, staat en samenleving’, 'Voedsel', en 'Financialisering'. Ook werkte hij als onderzoeker bij de Eerste Kamer voor het ‘Parlementair onderzoek naar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten’. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift The financial valuation crisis.

Projecten

Bart Stellinga draagt bij aan de volgende projecten van de WRR:

Publicaties WRR

Academische publicaties

 • Stellinga, B. (2022) ‘Housing financialization as a self-sustaining process. Political obstacles to the de-financialization of the Dutch housing market’, Housing Studies, https://doi.org/10.1080/02673037.2022.2091117.
 • Thiemann, M. & Stellinga, B. (2022) ‘Between technocracy and politics: How financial stability committees shape precautionary interventions in real estate markets’, Regulation & Governance, https://doi.org/10.1111/rego.12476.
 • Stellinga, B. (2021) ‘The Rise and Stall of EU Macro‐Prudential Policy. An Empirical Analysis of Policy Conflicts over Financial Stability, Market Integration, and National Discretion’, JCMS: Journal of Common Market Studies, 59(6), 1438-1457, https://doi.org/10.1111/jcms.13195.
 • Stellinga, B. (2020) ‘The open-endedness of macroprudential policy. Endogenous risks as an obstacle to countercyclical macroprudential policy’, Business and Politics, 22(1), pp. 224-251, https://doi.org/10.1017/bap.2019.14.
 • Stellinga, B. (2019) ‘Why performativity limits credit rating reform’, Finance and Society5(1), 20-41, https://doi.org/10.2218/finsoc.v5i1.3016.
 • Stellinga, B. (2018) The financial valuation crisis. The inherent limits to taming unstable markets, PhD-manuscript, Amsterdam: UvA, https://hdl.handle.net/11245.1/e9a43f02-070c-48e7-8ce8-bd8f98080c1f.
 • Stellinga, B. & Mügge, D. (2017) ‘The regulator's conundrum. How market reflexivity limits fundamental financial reform’, Review of International Political Economy24(3), 393-423, https://doi.org/10.1080/09692290.2017.1320300.
 • Mügge, D. & Stellinga, B. (2015) ‘The unstable core of global finance: contingent valuation and governance of international accounting standards’, Regulation & Governance9(1), 47-62, https://doi.org/10.1111/rego.12052.
 • Stellinga, B. (2014) ‘Accounting standards’, In D. Mügge (Ed.), Europe and the governance of global finance (pp. 78-96). Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199683963.003.0006.
 • Mügge, D. & Stellinga, B. (2010) ‘Absent alternatives and insider interests in postcrisis financial reform’. Der Moderne Staat: Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management, 3(2), 321-338, https://www.budrich-journals.de/index.php/dms/article/view/4590.

Beleidsgeoriënteerde publicaties

 • Stellinga, B. (2021) ‘Systeemrisico’s van de huizenmarkt vallen beleidsmatig tussen wal en schip’, Economisch-Statistische Berichten, 106(4803), pp. 519-522.
 • Boot, A.W.A. & Stellinga, B. (2021) ‘Herstel vereist ondernemen in plaats van beschermen’, in: WRR & KNAW (eds.) COVID-19: Expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid, pp. 26-31, Den Haag: WRR/KNAW.
 • Boot, A.W.A. & Stellinga, B. (2020) ‘Accountants worstelen met dynamischer speelveld en publieke rol’, Economisch-Statistische Berichten, 105(4787s), pp. 9-13.
 • Stellinga, B., de Hoog, J., van Riel, A., Verstappen, J., De Vries, C., & Boot, A.W.A. (2019) ‘Financiële diversiteit is sleutel tot stabiliteit’, Economisch-Statistische Berichten, 4747(104), pp. 248-250.
 • Stellinga, B. (2018) ‘De financiële sector: van dominant naar dienstbaar’, S&D (Socialisme & Democratie)75(1), pp. 45-56. 
 • Stellinga, B. (2016) ‘Het financiële-sectorbeleid is na de crisis niet wezenlijk anders’, Economisch-Statistische Berichten101(4728), 154-157.
 • Stellinga, B. (2012) ‘Privatisering, ontvlechting en marktwerking in de energiesector’. In: Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten: deelrapport (pp. 211-273). Den Haag: Eerste Kamer der Staten-Generaal.
 • Stam, E., Stellinga, B., & de Vries, G. (2010) ‘Marktwerking en publieke belangen’, Economisch-Statistische Berichten95(4577), 48-50.
 • Schrijvers, E., Stam, E., Stellinga, B., & de Vries, G. (2010) ‘Marktwerkingsdebat: hoe nu verder?’ B en M: Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij37(3), 197-206.
 • Schrijvers, E., Stam, E., Stellinga, B., & de Vries, G. (2010) ‘Slotbeschouwing: Van marktwerkingsbeleid naar marktontwikkelingsbeleid’. B en M: Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij37(3), 279-287.