Leren investeren. Lessen uit de ontwikkeling van het Nationaal Groeifonds

In het Working Paper (nr. 59) Leren investeren. Lessen uit de ontwikkeling van het Nationaal Groeifonds kijken de auteurs naar de ontwikkeling van het Nationaal Groeifonds. Dit fonds werd in 2020 geïntroduceerd met als doel om het Nederlandse verdienvermogen te versterken via publieke investeringen. De auteurs concluderen dat het bewonderingswaardig is hoe in een zeer korte tijd een behoorlijk goed functionerende en lerende organisatie tot stand is gekomen.  

Dit Working Paper is een achtergrondstudie bij het WRR-adviestraject 'De Deskundige overheid'.

De serie ‘Working Papers’ omvatten studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteur(s).