prof. dr. A. (Arthur) van Riel
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

prof. dr. A. (Arthur) van Riel

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Arthur van Riel is senior wetenschapper bij de WRR en bijzonder hoogleraar Historische Politieke Economie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication.

Arthur studeerde geschiedenis en economie aan de Universiteit Leiden en de Freie Universität in Berlijn. Hij werkte achtereenvolgens bij de Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, het Nederlands Economisch Instituut (Ecorys), en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën. Hij is samen met Jan Luiten van Zanden auteur van het standaardwerk over de relatie tussen overheid en economische ontwikkeling in Nederland in de 19e eeuw (The Strictures of Inheritance, Princeton 2014). Verder publiceerde hij over de economische geschiedenis van de vroegmoderne tijd, economie en politiek in de Weimarrepubliek, en over uiteenlopende onderwerpen in de recente macro-financiële geschiedenis. In 2018 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift Trials of Convergence. Prices, markets and industrialization in the Netherlands, 1800-1913.

Projecten

Arthur van Riel draagt bij aan de volgende projecten van de WRR:

Publicaties WRR

Als staflid van de WRR heeft Arthur van Riel bijgedragen aan de volgende publicaties:

Publicaties

 • Arnold, I., A van Riel en C.G de Vries (2023), 'Historische lessen voor een houdbare Europese Muntunie’, in: Bernoth et al. (eds.) Preadviezen Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde 2023
 • Riel, A. van, C.G. de Vries (2023), 'Trek lessen over inflatie en rente uit de jaren zeventig’, ESB 108(4822): 256-58.
 • Riel, A. van, C.G. de Vries (2023), ‘De dynamiek van de naoorlogse private schuldgroei in Nederland'. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History , 20 (2).
 • Hoogduin, L., A. van Riel en A. Schout (2022), ‘Pas op met getouwtrek om inflatie in Europa’ NRC 22 maart.
 • Stellinga, B.J.P., J. de Hoog, A. van Riel en C.G. de Vries (2021) Money and debt. The public role of banks, Berlijn: Springer.
 • Schout, A. en A. van Riel (2020) ‘De houdbaarheid van de Euro ligt bij de lidstaten’, Economisch-Statistische Berichten, 4788/105.
 • Riel, A. van (2021) Trials of convergence. Prices, markets and industrialization in the Netherlands 1800-1913, Leiden en Boston: Brill.
 • Schellekens, O, J.L. van Zanden, E. Croes en A. van Riel (2020) ‘Groei mogelijk door nieuwe omgang met dataeconomie’, Economisch-Statistische Berichten, 4786/105.
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2019) Beleidsthema’s voor de lange termijn. Memo aan de programmacommissies, Den Haag: WRR.
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2019) Geld en schuld. De publieke rol van banken, Den Haag: WRR.
 • Stellinga, B. J. P., J. de Hoog, A. van Riel, J. Verstappen, C.G. de Vries, A.W.A. Boot (2019), ‘Financiële diversiteit is sleutel tot stabiliteit’, Economisch-Statistische Berichten, 4747/104.
 • Riel, A. van (2018), Trials of convergence. Prices, markets and industrialization in the Netherlands 1800-1913, diss. Utrecht.
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2016) Memo aan de programmacommissies. Thema's voor de volgende kabinetsperiode, Den Haag: WRR.
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2016) Samenleving en Financiële Sector in Evenwicht, Den Haag: WRR.
 • Riel, A. van (2014) 'De eurocrisis en de jaren dertig: monetaire coördinatie als elephant in the room', in E. Kalse en K. Vendrik (red.) Het crisisdiner, Amsterdam: Prometheus.
 • Boot, A.W.A. & Riel, A. van (2014) ‘De politieke speelruimte voor de euro’, Economische Statistische Berichten, 4699-4700/99.
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2013) Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Zanden, J.L., A. van Riel (2010), ‘The development of public finance in the Netherlands, 1815-1914’, in: Cardoso, J.L. en P. Lains (eds.) Paying for the Liberal State: The Rise of Public Finance in Nineteenth Century Europe, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dimsdale, N.H., N. Horsewood, A. van Riel (2006) 'Unemployment in Interwar Germany: An Analysis of the Labor Market 1927-1936', The Journal of Economic History 66, 3: 778-808.
 • Zanden, J.L. van, A. van Riel (2004) The Strictures of Inheritance: The Dutch Economy in the Nineteenth Century, Princeton University Press.
 • Zanden, J.L.van, A. van Riel (2000) Nederland 1780-1914. Staat Insituties en Economische Ontwikkeling, Amsterdam: Balans.