Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - december 2023

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Raadslid Prof.dr. Mathieu Segers overleden

Zaterdag 16 december is onze dierbare collega Mathieu Segers aan de gevolgen van zijn ziekte overleden. Wij verliezen in hem een inspirerende en fijne collega. Dankbaar zijn we voor zijn scherpe geest, zijn grote inzet voor het werk van de WRR en oprechte belangstelling voor het werk van anderen. De bijzondere inbreng van Mathieu als historicus en denker over de toekomst van Europa, gedragen door een diep besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, is voor ons van blijvende waarde. Hij was niet alleen een gevierd wetenschapper en deskundige op het snijvlak van wetenschap en (Europees) beleid, maar betekende ook in de collegiale relatie veel voor ons.

Wij gaan hem missen en wensen zijn gezin, moeder en naasten veel sterkte met dit grote verlies.

Raadslid Prof.dr. Mathieu Segers overleden

WEBportret Mathieu Segers
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

Drie adviesrapporten in 2023

De WRR presenteerde in 2023 maar liefst drie adviesrapporten over belangrijke maatschappelijke thema’s.

In februari presenteerden we het rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten. In dit rapport adviseert de WRR dat rechtvaardigheid net als doelmatigheid en rechtmatigheid een belangrijke pijler moet zijn van het Nederlandse klimaatbeleid.  

In september presenteerden we het rapport Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen. De WRR draagt met dit advies bij aan het debat over een goede en toekomstbestendige verhouding tussen bedrijfsleven en samenleving.

En in november presenteerden we het rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle. In dit rapport adviseert de WRR dat de overheid bij het maken en uitvoeren van beleid meer moet inzetten op het vergroten van de grip van burgers.

Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank