Deskundige overheid: leren van buitenlandse succeservaringen

Begin dit jaar is de WRR gestart met het adviesproject De Deskundige overheid. De WRR is het adviestraject gestart vanuit de zorgen over de deskundigheidstekorten waarmee Nederlandse overheden hun taken uitoefenen en maatschappelijke opgaven tegemoet treden. Welke lessen kunnen we daarover leren van buitenlandse praktijken? Deze vraag staat centraal in een nieuw Working Paper van de WRR: Een deskundige overheid: leren van buitenlandse succeservaringen.

Dit paper beschrijft de organisatie en borging van deskundigheid in de beleidsontwikkeling en -uitvoering in een aantal aansprekende buitenlandse voorbeelden van succesvol overheidsbeleid. Het reflecteert in het licht van die voorbeelden ook op Nederlandse praktijken van de vorming, bundeling en benutting van expertise. Het paper maakt duidelijk dat overheden daartoe niet alleen de in Nederland veelgebruikte technocratische maar ook een meer responsief-inclusieve strategie voor mobilisatie en gebruik van deskundigheid kunnen inzetten.

Op 7 december jl. publiceerde de WRR het Working Paper Deskundigheid als koopwaar. Ervaringen met inhuur van expertise door overheden.