Podcastserie Vogelvlucht

Met de kerst en jaarwisseling in het verschiet blikken we graag met u terug op het afgelopen jaar. Of beter, we lúisteren nog eens terug, want er zijn dit jaar vijf podcastafleveringen verschenen met elk een mooi verhaal over het werk van de WRR.

In Vogelvlucht #22 vertellen raadslid Suzanne Hulscher en onderzoeker Annick de Vries over het belang van een rechtvaardige verdeling van de kosten van de klimaatmaatregelen: beleidsmakers kunnen hier beter rekening mee houden dankzij de verdelingsprincipes die de WRR in zijn rapport ‘Rechtvaardigheid in klimaatbeleid’ presenteert.

Kijkje in de keuken

Een persoonlijk verhaal vindt u in Vogelvlucht #23 waarin raadslid Paul ’t Hart vertelt over zijn passies en drijfveren. ’t Hart, hoogleraar Bestuurskunde en sinds 1 januari raadslid, houdt zich onder andere bezig met het adviesproject ‘De deskundige overheid’.

Het medialandschap is de laatste jaren enorm veranderd, dat is iedereen bekend. Maar welke invloed heeft dit op onze democratie, kunnen de media hun rol nog goed vervullen? De WRR is hier vorig jaar een onderzoeksproject naar gestart en in Vogelvlucht #24 vertelt onderzoeker Erik Schrijvers over de aanpak en over wat er tot nu toe is ontdekt. Een kijkje in de keuken dus, van het project Media en democratie.

‘Goede zaken’ en ‘Grip’

Bedrijven zijn niet alleen van belang voor onze economie, maar spelen ook een belangrijke maatschappelijke rol. De laatste jaren klinkt er vanuit de overheid en het bedrijfsleven veel ontevredenheid over en weer over de wijze waarop bedrijven die maatschappelijke rol nu (kunnen) vervullen. Is er sprake van een kloof en zo ja, hoe kan die worden gedicht? De WRR bracht hier in september het rapport Goede zakenover uit. Raadslid Catrien Bijleveld en onderzoeker Marthe Hesselmans gaan in Vogelvlucht #25 nader in op de problematiek en lichten de aanbevelingen toe.

Als mensen weinig controle ervaren op hun eigen leven, is dat slecht voor zowel de mensen zelf als de samenleving. Zij zijn veel minder gelukkig en tevreden, hebben een slechtere gezondheid en overlijden gemiddeld eerder. Controle op het eigen leven, ofwel grip, is daarom van groot belang, bepleit de WRR in het rapport ‘Grip’. Beleidsmakers en -uitvoerders moeten daarom meer inzetten op het vergroten van grip van burgers. Raadslid Mark Bovens en onderzoeker Will Tiemeijer vertellen in Vogelvlucht #26 aan de hand van diverse voorbeelden meer over dit adviesrapport.

Kortom, genoeg interessante gedachten om de donkere dagen goed geïnformeerd door te komen. Wij wensen u veel luisterplezier toe.