Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - november 2020

Technische briefing WRR leidt tot motie in Tweede Kamer

Het is onmogelijk om op alles voorbereid te zijn, maar het voorbereiden in een voorfase is wel mogelijk en dat geldt ook voor digitale ontwrichting. Dat was de kern van de technische briefing van 28 oktober over het rapport Voorbereiden op digitale ontwrichting. WRR-voorzitter Corien Prins en wetenschappelijk medewerker Erik Schrijvers lichtten de analyse en de aanbevelingen van het rapport toe aan leden van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

Technische briefing WRR leidt tot motie in Tweede Kamer

Schermopname technische briefing Tweede Kamer over digitalisering

Presentatie WRR-Rapport: 'Samenleven in verscheidenheid'

Op maandag 14 december a.s. presenteert de WRR zijn nieuwe rapport: Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving. In dit rapport schrijft de WRR dat de overheid een actiever beleid dient te voeren om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving. Gemeenten spelen daarbij een sleutelrol.

Presentatie WRR-Rapport: Samenleven in verscheidenheid

© WRR

Lezing over het doenvermogen van de wetgever

Op vrijdag 30 oktober jl. hield raadslid Mark Bovens de Scheltema-lezing van de Vereniging voor Bestuursrecht, die deze jaarlijkse lezing in 2019 in het leven heeft geroepen. De lezing was in verband met de coronaregels van tevoren opgenomen. Bovens gaat in de lezing met tal van voorbeelden in op het doenvermogen van de wetgever en komt daarbij tot zes lessen voor wetgevingsjuristen en beleidsontwikkelaars. Een leerzame lezing voor professionals in de wetgevingspraktijk, tezamen met de doenvermogentoets en de doenvermogentools.

Lezing over het doenvermogen van de wetgever

WRR draagt bij aan onderzoek naar uitvoeringsorganisaties

Door een te sterke nadruk op individuele verantwoordelijkheid was er het afgelopen decennium onvoldoende aandacht voor de grenzen aan het denk- en doenvermogen van burgers. Dit is de kern van de WRR-bijdrage aan het parlementaire onderzoek naar uitvoeringsorganisaties. Het advies is om in beleid en uitvoering een meer realistisch perspectief op burgers te hanteren. Vandaag lichten raadslid Mark Bovens en wetenschappelijk medewerker Anne-Greet Keizer het advies toe tijdens een openbare hoorzitting met de Tweede Kamercommissie.

WRR draagt bij aan onderzoek naar uitvoeringsorganisaties

Decoratieve foto van de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal
© Rijksoverheid

Communicatie en draagvlak Covid-19

Hoe zorgen we dat mensen anderhalve meter afstand blijven houden? Zoveel mogelijk thuis blijven werken? En al die andere dingen blijven doen die noodzakelijk zijn om de pandemie te stoppen? “Alleen met ons gedrag kunnen we het virus terugdringen”, aldus premier Rutte. Goede communicatie is daarom essentieel. In een korte notitie beschrijft WRR-collega Will Tiemeijer drie fundamentals en zeven praktische punten met betrekking tot communicatie en draagvlak rond Covid-19.

Communicatie en draagvlak Covid-19

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank