Technische briefing WRR leidt tot motie in Tweede Kamer

Het is onmogelijk om op alles voorbereid te zijn en 100% veiligheid bestaat niet, ook niet in het digitale domein. Wel kunnen we ons beter voorbereiden op een digitale ontwrichting. Dat was de kern van de technische briefing van 28 oktober over het rapport Voorbereiden op digitale ontwrichting. WRR-voorzitter Corien Prins en wetenschappelijk medewerker Erik Schrijvers lichtten de analyse en de aanbevelingen van het rapport toe aan leden van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

Tijdens de technische briefing werden enkele aanbevelingen uit het rapport toegelicht aan Kathelijne Buitenweg (GL), Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD). Een daarvan werd door Tweede Kamerlid Buitenweg aangehaald tijdens de plenaire vergadering van 25 november. Zij vroeg of de minister bereid was om een cyberafhankelijkheidsbeeld op te stellen. De minister antwoordde dat hij meer zag in de bescherming van de vitale infrastructuur dan het opstellen van zo’n dergelijk beeld.

Stemming

Een dag later diende Buitenweg samen met Yeşilgöz-Zegerius een motie in waarin zij de regering oproepen om jaarlijks een beeld van de cyberafhankelijkheid van vitale processen te maken. De regering zou daarvoor in kaart moeten brengen welke digitale processen, diensten en leveranciers gebruiken om bijvoorbeeld stroom te leveren. De motie van Kamerleden Buitenweg/Yeşilgöz-Zegerius over inzicht in de afhankelijkheid van digitale processen en diensten bij vitale processen is op 1 december met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.