Presentatie rapport over digitale ontwrichting

Op 9 september zal minister Grapperhaus het WRR-rapport over de omgang met digitale ontwrichting in ontvangst nemen. 

Glasvezelkabels

WRR-rapport 101

Onze afhankelijkheid van digitalisering wordt steeds groter. Bij dagelijkse handelingen als bellen, reizen of betalen, bij slimme sensoren in veiligheidssystemen en bij volledig geautomatiseerde processen in tal van bedrijfstakken. Steeds vaker zijn verschillende systemen ook nog aan elkaar gekoppeld. Door een foutje in de software of moedwillige aanvallen kan een verstoring optreden die het hart van onze samenleving raakt. En wat dan?

Nederland is voorbereid op vele rampenscenario’s maar wat te doen bij een digitale ontwrichting? Wie grijpt dan in? Met welke bevoegdheid? Hoe bereiden we ons voor? Nu de digitale wereld steeds verder verknoopt raakt met fysieke infrastructuren en het sociale weefsel van onze samenleving is cybersecurity alleen niet langer voldoende. De WRR presenteert zijn analyse en adviezen en overhandigt het eerste exemplaar van het rapport aan minister Grapperhaus.

Aanmelden en programma

Aanmelden (verpicht): registratie@wrr.nl ovv naam en organisatie

Datum: maandag 9 september 2019

Lokatie: Binnenhof 11 Den Haag

Inloop: 14.45 uur

Aanbieding eerste exemplaar aan minister Grapperhaus: 15.30 uur

Napraten: 16.00 uur

Zaal dicht: 18.00 uur

Het precieze programma wordt binnenkort bekend gemaakt.