WRR-bijdrage Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU)

Door een te sterke nadruk op individuele verantwoordelijkheid was er het afgelopen decennium onvoldoende aandacht voor de grenzen aan het denk- en doenvermogen van burgers. Dit is de kern van de WRR-bijdrage aan het parlementaire onderzoek naar uitvoeringsorganisaties.