WRR draagt bij aan onderzoek naar uitvoeringsorganisaties

Door een te sterke nadruk op individuele verantwoordelijkheid was er het afgelopen decennium onvoldoende aandacht voor de grenzen aan het denk- en doenvermogen van burgers. Dit is de kern van de WRR-bijdrage aan het parlementaire onderzoek naar uitvoeringsorganisaties. Het advies is om in beleid en uitvoering een meer realistisch perspectief op burgers te hanteren. Vandaag lichten raadslid Mark Bovens en wetenschappelijk medewerker Anne-Greet Keizer het advies toe tijdens een openbare hoorzitting met de Tweede Kamercommissie.

Vergroot afbeelding Decoratieve foto van de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Beeld: ©Rijksoverheid

De wijze waarop uitvoeringsorganisaties zoals het UWV en de belastingdienst hun werk doen speelt een belangrijke rol in het vertrouwen dat de burger in de overheid heeft. Het kabinet vindt dat hier extra aandacht voor nodig is en de Raad van State onderschrijft de zorg die hieruit spreekt. Dit was aanleiding voor de Kamer om onderzoek te doen naar de oorzaken van de problemen bij uitvoeringsorganisaties en welke rol de Kamer zelf kan spelen (of heeft gespeeld) bij het waarborgen van het uitvoeringsbeleid.

Weten is nog geen doen

In 2017 presenteerde de WRR het adviesrapport Weten is nog geen doen. Centraal stond de vraag: welke mentale vermogens zijn nodig zijn voor maatschappelijke redzaamheid? Het rapport laat zien dat naast denkvermogen ook doenvermogen noodzakelijk is, en dat Nederlanders verschillen in de mate waarin ze daarover beschikken. De WRR adviseerde de regering om in beleid uit te gaan van een realistische inschatting van het denkvermogen en doenvermogen van burgers.

In het rapport is ook aandacht voor de rol die uitvoeringsorganisaties hebben in het ontstaan van de problemen die mensen hebben, zoals schulden. Na publicatie van het rapport heeft de WRR een groot aantal uitvoeringsorganisaties gesproken over de betekenis van ons rapport voor hun werk.
 
De WRR-bijdrage TCU vat nogmaals samen welke componenten een realistisch perspectief kent. Daarnaast presenteert het enkele voorbeelden die laten zien dat het mogelijk is te werken vanuit een realistisch perspectief.