Presentatie WRR-Rapport: Samenleven in verscheidenheid

Op maandag 14 december a.s. presenteert de WRR zijn nieuwe rapport: Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving. In dit rapport schrijft de WRR dat de overheid een actiever beleid dient te voeren om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving. Gemeenten spelen daarbij een sleutelrol. 

Tijdens de online bijeenkomst wordt het rapport aangeboden aan minister Wouter Koolmees en besproken met VNG-directeur Leonard Geluk. WRR-raadsleden Godfried Engbersen en Mark Bovens gaan in op de hedendaagse migratiepatronen en hoe de overheid ‘samenleven in verscheidenheid’ goed vorm kan geven.

Programma & aanmelden

14.00     Opening

14.05     Presentatie Godfried Engbersen, toelichting op het WRR-advies

14.20     Reactie minister Koolmees van SZW op het rapport

14.30     Reactie algemeen directeur Leonard Geluk van de VNG, Q&A door moderator

14.45     Gesprek met Mark Bovens over de reacties van SZW en VNG

14.55     Afsluiting door moderator

15.00     Einde

Aanmelden

De bijeenkomst is online en aanmelden kan via deze link.

Toelichting advies

Een actiever overheidsbeleid is nodig, omdat de migratie naar ons land een structureel karakter heeft. Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving die een grote aantrekkingskracht heeft op migranten uit alle delen van de wereld. Er dienen ontvangst- en inburgeringsvoorzieningen te komen voor alle migranten, niet alleen voor asielmigranten en gezinsmigranten, maar ook voor migranten uit de Europese Unie en voor kennismigranten.

Er is structurele aandacht nodig voor vraagstukken van samenleven zodat iedereen – nieuwkomers en gevestigde inwoners - zich thuis kan voelen in Nederland. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol en hebben daarvoor ondersteuning nodig. Deze aanbevelingen doet de WRR in het rapport Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving.

Het rapport onderscheidt vier patronen in de hedendaagse migratie:

  • Meer migratie: vanaf 2010 ontving ons land jaarlijks meer dan 150.000 migranten en vanaf 2015 meer dan 200.000. De verwachting is dat dit patroon zich zal voortzetten wanneer de Covid-19 pandemie voorbij is.
  • Meer verscheidenheid: migranten komen uit alle delen van de wereld, en niet meer uit een beperkt aantal landen, zoals Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen.
  • Meer vlottendheid: steeds meer migranten zijn passanten en vertrekken na een tijdelijk verblijf weer uit ons land. Na vijf jaar is meer dan de helft van de migranten vertrokken.
  • Meer lokale variatie: de aanwezigheid van migranten beperkt zich allang niet meer tot de grote steden. Ook grote provinciesteden, voorsteden, grensgemeenten, tuinbouwgemeenten en expatgemeenten huisvesten veel migranten.

De grote verscheidenheid en vlottendheid maken het samenleven ingewikkelder, vooral in buurten, scholen en verenigingen. Hoe groter de verscheidenheid en het verloop in een buurt, hoe groter de kans dat inwoners zich er minder thuis voelen. Ook vraagt dit veel extra inspanningen van scholen en verenigingen. Er is structureel beleid van de overheid nodig om het samenleven van alle burgers te bevorderen.

Wilt u een digitaal of fysiek exemplaar van het rapport ontvangen, dan kunt u mailen naar registratie@wrr.nl.