Publicaties

De WRR maakt al zijn adviezen openbaar. Daarnaast publiceert de WRR regelmatig over de verschillende thema’s waarover hij de regering adviseert. Gebruik de zoekmachine hieronder om te filteren op trefwoord, periode, onderwerp of type publicatie.

De WRR onderscheidt vier typen publicaties.

  1. WRR-rapporten zijn uitgebreide onderzoeksrapporten, met adviezen aan de regering;
  2. Policy briefs zijn kortere publicaties, waarin de WRR reflecteert op een actueel thema en handreikingen doet voor beleid;
  3. In Verkenningen signaleert en agendeert de WRR maatschappelijke vraagstukken;
  4. Working papers zijn achtergrondstudies die in het kader van een adviestraject zijn verricht

Oudere afgesloten series zijn te vinden in het Archief van deze website.

344 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen

U kunt hier een mediatype selecteren

Sorteren op: Datum / Relevantie

Onder invloed van Duitsland. Een onderzoek naar gevoeligheid en kwetsbaarheid in de betrekkingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek

Tussen Nederland en de Bondsrepubliek bestaat een grote mate van wederzijdse afhankelijkheid. Nederland is zeer gevoelig voor ...

Rapport | 29-06-1982 | WRR

Herwaardering van welzijnsbeleid

Zonder richtinggevende visie bestaat het gevaar dat in de welzijnssector geen adequate sturing en afweging plaatsvinden. ...

Rapport | 28-05-1982 | WRR

Vernieuwingen in het arbeidsbestel

De mogelijkheden om het arbeidsbestel te vernieuwen zijn beperkt maar niet uitgesloten. Grote veranderingen, zoals algemene ...

Rapport | 19-11-1981 | WRR

Democratie en geweld. Probleemanalyse naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam op 30 april 1980

Democratie en geweld. Probleemanalyse naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam op 30 april 1980

Rapport | 06-11-1980 | WRR

Beleidsgerichte toekomstverkenning. Deel 1: Een poging tot uitlokking

Betekenis geven aan de verschillen in politieke opstelling voor de toekomst en de medewerking krijgen van maatschappelijke ...

Rapport | 10-09-1980 | WRR

Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie

Om de hoofddoelstellingen van het Nederlandse beleid ten aanzien van werkgelegenheid, evenwicht van de betalingsbalans, ...

Rapport | 21-05-1980 | WRR

Etnische minderheden. A: Rapport aan de regering; B: Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid?

Etnische minderheden

Rapport | 09-05-1979 | WRR

Over sociale ongelijkheid - Een beleidsgerichte probleemverkenning

Over sociale ongelijkheid

Rapport | 30-11-1977 | WRR

Overzicht interne adviesorganen van de centrale overheid

De centrale overheid heeft 298 interne adviesorganen, waarvan het merendeel permanent is. De meeste interne adviesorganen komen ...

Rapport | 22-11-1977 | WRR

De komende vijfentwintig jaar. Een toekomstverkenning voor Nederland

Een samenhangend toekomstbeeld voor de lange termijn. Dat is het doel dat de WRR nastreeft met het rapport De komende ...

Rapport | 14-11-1977 | WRR