Publicaties

De WRR maakt al zijn adviezen openbaar. Daarnaast publiceert de WRR regelmatig over de verschillende thema’s waarover hij de regering adviseert. Gebruik de zoekmachine hieronder om te filteren op trefwoord, periode, onderwerp of type publicatie.

De WRR onderscheidt vier typen publicaties.

  1. WRR-rapporten zijn uitgebreide onderzoeksrapporten, met adviezen aan de regering;
  2. Policy briefs zijn kortere publicaties, waarin de WRR reflecteert op een actueel thema en handreikingen doet voor beleid;
  3. In Verkenningen signaleert en agendeert de WRR maatschappelijke vraagstukken;
  4. Working papers zijn achtergrondstudies die in het kader van een adviestraject zijn verricht

Oudere afgesloten series zijn te vinden in het Archief van deze website.

344 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen

U kunt hier een mediatype selecteren

Sorteren op: Datum / Relevantie

Grond voor keuzen: Vier perspectieven voor de landelijke gebieden in de Europese Gemeenschap

Een aanzienlijke hoeveelheid landbouwgrond in de Europese Gemeenschap (EG) zal uit productie moeten worden genomen. Dit is ...

Rapport | 09-06-1992 | WRR

Milieubeleid: strategie, instrumenten en handhaafbaarheid

Het milieuvraagstuk is primair een gedragsprobleem. Milieuproblemen ontstaan doordat het milieu niet of onvoldoende meeweegt in ...

Rapport | 29-04-1992 | WRR

De onderwijsverzorging in de toekomst

WRR-rapport nr. 40: De onderwijsverzorging in de toekomst

Rapport | 15-11-1991 | WRR

Technologie en overheid

WRR-rapport nr. 39: Technologie en overheid

Rapport | 21-01-1991 | WRR

Een werkend perspectief. Arbeidsparticipatie in de jaren '90

WRR-rapport nr. 38: Een werkend perspectief. Arbeidsparticipatie in de jaren '90

Rapport | 10-12-1990 | WRR

Van de stad en de rand

WRR-rapport nr. 37: Van de stad en de rand

Rapport | 03-09-1990 | WRR

Allochtonenbeleid

Het huidige minderhedenbeleid moet worden vervangen door een allochtonenbeleid dat erop is gericht de betrokken bevolkingsgroepen ...

Rapport | 09-05-1989 | WRR

Rechtshandhaving

Belastingwetten, socialezekerheidswetten en subsidieregelingen moeten in hun toepassing minder afhankelijk worden van de ...

Rapport | 30-05-1988 | WRR

Overheid en toekomstonderzoek: een inventarisatie

In toekomstverkenningen voor de Rijksoverheid verdient de signaleringsfunctie meer aandacht. De onzekerheden over de langere ...

Rapport | 15-04-1988 | WRR

Activerend arbeidsmarktbeleid

Om werklozen en herintredende vrouwen meer kansen te bieden op een baan is het nodig een stelsel van werkervaringsplaatsen op te ...

Rapport | 31-12-1987 | WRR