Publicaties

De WRR maakt al zijn adviezen openbaar. Daarnaast publiceert de WRR regelmatig over de verschillende thema’s waarover hij de regering adviseert. Gebruik de zoekmachine hieronder om te filteren op trefwoord, periode, onderwerp of type publicatie.

De WRR onderscheidt vier typen publicaties.

  1. WRR-rapporten zijn uitgebreide onderzoeksrapporten, met adviezen aan de regering;
  2. Policy briefs zijn kortere publicaties, waarin de WRR reflecteert op een actueel thema en handreikingen doet voor beleid;
  3. In Verkenningen signaleert en agendeert de WRR maatschappelijke vraagstukken;
  4. Working papers zijn achtergrondstudies die in het kader van een adviestraject zijn verricht

Oudere afgesloten series zijn te vinden in het Archief van deze website.

344 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen

U kunt hier een mediatype selecteren

Sorteren op: Datum / Relevantie

De financiering van de Europese Gemeenschap. Een interimrapport

Om de financiële problemen van de Europese Gemeenschap op te lossen is het noodzakelijk de landbouwuitgaven te beheersen. ...

Rapport | 06-11-1987 | WRR

Voor de eenheid van beleid

WRR, Voor de eenheid van beleid; beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar Ministerie van Algemene Zaken

Publicatie | 03-07-1987 | WRR

Cultuur zonder grenzen

Verhoging van het niveau van onderwijs, kunsten en wetenschappen in Nederland dient het voornaamste doel te zijn van het ...

Rapport | 22-06-1987 | WRR

Op maat van het midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de Nederlandse economie en ...

Rapport | 15-06-1987 | WRR

Ruimte voor groei. Kansen en bedreigingen voor de Nederlandse economie in de komende tien jaar

In de komende tien jaar kan de bestaande werkloosheid worden weggewerkt en het groeiende arbeidsaanbod worden ingezet, terwijl ...

Rapport | 27-04-1987 | WRR

De onvoltooide Europese integratie

Structurele veranderingen op wereldniveau, met name de concurrentie vanuit de Verenigde Staten, Japan en de nieuwe ...

Rapport | 26-03-1986 | WRR

Basisvorming in het onderwijs

Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen de overheid ertoe het onderwijspeil van leerlingen te verhogen. Daarom pleit de WRR in ...

Rapport | 22-01-1986 | WRR

Waarborgen voor zekerheid. Een nieuw stelsel van sociale zekerheid

Het stelsel van sociale zekerheid is toe aan herziening. Het gezinsinkomen wordt niet langer altijd verdiend door één kostwinner ...

Rapport | 22-05-1985 | WRR

Beleidsgerichte toekomstverkenning: deel 2: Een verruiming van perspectief

In het rapport Beleidsgerichte toekomstverkenning deel 2: Een verruiming van perspectief (rapport nr. 25, 1983) schetst de WRR ...

Rapport | 09-05-1983 | WRR

Samenhangend mediabeleid

In het rapport Samenhangend mediabeleid (rapport nr. 24, 1982) pleit de WRR voor een samenhangend beleid ten aanzien van de ...

Rapport | 26-08-1982 | WRR