Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - februari 2024

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

WRR vraagt aandacht voor toekomstgericht beleid

Met de publicatie Toekomstgericht beleid. Perspectieven en agenda’s uit het werk van de WRR benadrukt de WRR het belang van toekomstgericht beleid. De publicatie is opgesteld voor de leden van de onlangs aangetreden Tweede Kamer. Toekomstgericht beleid vraagt om meer dan zicht op langetermijnontwikkelingen. Voor de vertaling van deze ontwikkelingen naar concrete beleidskeuzes in het heden, zijn ook een besef van samenhang tussen maatschappelijke uitdagingen én een kritische reflectie op aannames in het huidige beleid noodzakelijk. Lees meer

plaatje voor het publicatie Toekomstgericht beleid. Perspectieven en agenda’s
Beeld: ©WRR

Wetenschap om de samenleving verder te brengen

Twee wettelijke termijnen als raadslid en één jaar als adviserend lid heeft Mark Bovens erop zitten bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Op 16 januari nam hij afscheid van raad en staf, om terug te keren naar de Universiteit Utrecht, als hoogleraar Bestuurskunde. Hij kijkt met een warm gevoel terug op zijn tijd als WRR-lid. Lees meer:

foto prof Mark Bovens, WRR raadslid
Beeld: ©WRR/fotograaf: Simone Langeweg

De maatschappij vooruit helpen met het raadswerk

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft sinds 1 januari twee nieuwe raadsleden: Andrea Evers (hoogleraar Gezondheidspsychologie  van het Instituut voor Psychologie van de Universiteit Leiden en Medical Delta hoogleraar Healthy Society van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit) en Maarten Lindeboom (hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hoofd van de afdeling economie aan die universiteit, en kroonlid van de SER). Zij verheugen zich erg op hun werk bij de WRR. Lees meer:

plaatje interview de maatschappij vooruit helpen met het raadswerk 2024
Beeld: ©WRR/Fotograaf: Simone Langeweg

Heb je vandaag al aan morgen gedacht, of aan overmorgen?

Met de publicatie van het essay Tijd en ruimte voor beleid. Vooruitzichten voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid na een halve eeuw van politieke getijdewisselingen in het najaar van 2023 sloot de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zijn tiende lustrumjaar af. Prof.dr. Ernst Hirsch Ballin schreef het essay als reflectie op het 50-jarig bestaan van de raad. Een kritische terugblik en een bezinning met het oog op de toekomst: hoe kan wetenschappelijke beleidsadvisering bijdragen aan een hernieuwd vertrouwen in democratie en rechtstaat? Lees meer:

WEBportret Ernst Hirsch Ballin
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank