Arthur van Riel benoemd tot bijzonder hoogleraar

Prof. dr. Arthur van Riel is benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische Politieke Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van Riel zal onderzoek doen naar de rol van politieke actoren in de bepaling van economisch-historische uitkomsten. Andersom vormt ook de invloed van economische ontwikkeling op de publieke besluitvorming voorwerp van onderzoek. De leerstoel is tot stand gekomen in samenspraak met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Vergroot afbeelding WEBportret Arthur van Riel
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

Deze nieuwe leerstoel is zowel wetenschappelijk als beleidsmatig relevant. Historische Politieke Economie (HPE) bestudeert hoe de interactie tussen economische en politieke actoren economische uitkomsten en de instituties van publieke besluitvorming over de tijd heeft beïnvloed. De binding met de WRR slaat daarbij een brug naar de wereld van politiek en beleidsadvies. Voorbeelden van voorgenomen onderzoeksonderwerpen en -projecten zijn een overzichtswerk van de economische geschiedenis van Nederland sinds de beleidswending van begin jaren tachtig van de vorige eeuw vanuit een politiek-economisch perspectief, en een vergelijking van het effect van globaliserende handelsstromen op politieke coalities en polarisatie tussen de laat 19e eeuw en het heden.

Arthur van Riel is sinds 2012 senior-onderzoeker bij de WRR, waar hij medeverantwoordelijk was voor rapporten als ‘Geld en Schuld’ en ‘Kiezen voor Houdbare Zorg’. Momenteel werkt hij aan het adviestraject Kantelende wereldorde. De leerstoel wordt in overleg met de WRR ingesteld en ingevuld.

Nieuwsbericht Erasmus Universiteit Rotterdam [Arthur van Riel benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische Politieke Economie | Erasmus School of History, Culture and Communication | Erasmus University Rotterdam (eur.nl)]