Technische briefing Tweede Kamer ‘Goede zaken’

Op donderdag 28 maart geven voormalig raadslid Arnoud Boot en wetenschappelijk medewerker Marthe Hesselmans een technische briefing over het adviesrapport ‘Goede zaken’ aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Het rapport kwam uit op 14 september 2023 en gaat in op hoe de overheid er meer voor kan zorgen dat ondernemen zowel zakelijk als maatschappelijk gaat lonen.

De technische briefing begint om 13.00 uur (Troelstrazaal). U kunt deze volgen via de livestream van de Tweede Kamer.

Vergroot afbeelding Decoratieve foto van de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Beeld: ©Rijksoverheid

Omslag in bedrijvenbeleid

De WRR pleit in het rapport voor een omslag in het bedrijvenbeleid. Bedrijven zijn onmisbaar bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd kunnen ondernemingen nu te gemakkelijk verdienen aan zaken die schade toebrengen aan mens en milieu. Heldere grenzen zijn nodig en de overheid kan daarbij een sleutelrol vervullen, maar doet dat niet genoeg. Het regeringsbeleid houdt gevestigde ondernemingen nu te veel uit de wind: dat maakt hen afwachtend en belemmert vernieuwing vanuit het bedrijfsleven.

De WRR doet drie hoofdaanbevelingen voor het regeringsbeleid:

  1. Laat goede zaken lonen: zet in op ambitieuze combinaties van beprijzing en normering en versterk regie over regulering en toezicht.
  2. Wees terughoudend met financiële steun: heroverweeg subsidies en fiscale regelingen en bied steun alleen als een tijdelijk zetje nodig is voor het ontwikkelen van maatschappelijke oplossingen.
  3. Ontketen investeringen voor transities: maak inkoop- en aanbestedingsbeleid meer opgavegericht en creëer een publiek-private investeringsbank.