Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - december 2022

Terugkijken en vooruitblikken

Een jaar waarin mooie dingen zijn gebeurd, zoals het 50-jarig bestaan van de WRR, maar dat tegelijkertijd een randje heeft, met COVID en de Oekraïne-oorlog, maar ook het onverwachte overlijden van het aankomend raadslid Cecile Janssens. Zo typeren WRR-voorzitter Corien Prins en WRR-directeur Frans Brom het jaar 2022. “Vergelijk het met een zonnetje dat schijnt op een winterdag,” zegt Prins. “Eigenlijk was het geen jaar om feest te vieren, maar tegelijkertijd ga je als organisatie niet voorbij aan een 50-jarig bestaan. 

Terugkijken en vooruitblikken

Lustrum WRRlogo 50 jaar
Beeld: ©WRR

50 jaar WRR

Dit jaar vierde de WRR zijn 50 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan verschijnt vandaag de laatste podcast in de lustrumreeks. In deze podcast vertellen oud-stagiairs over de betekenis van hun tijd bij de WRR voor hun verdere loopbaan. In de eerdere podcasts spraken we met onze huidige en oud-voorzitters, brachten we de externe blik op ons werk in beeld en vertelden junioren en stagiairs over hun werk voor de WRR.

50 jaar WRR

Beeld: ©WRR

Een jaar na ‘Opgave AI, De nieuwe systeemtechnologie’

Op 11 november 2021 presenteerde de WRR zijn adviesrapport 'Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie'. Toenmalig minister Stef Blok van EZK kreeg het eerste exemplaar overhandigd. Nu, ruim een jaar later, blikken we terug op wat er sindsdien is gebeurd: is met het rapport bereikt wat werd beoogd? Een gesprek met WRR-onderzoeker Haroon Sheikh, tevens projectcoördinator van de projectgroep AI. 

Een jaar na ‘Opgave AI, De nieuwe systeemtechnologie’

Beeld: ©WRR

Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

In het eerste kwartaal van 2023 zal de WRR het rapport (nr. 106) Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten publiceren. Het rapport gaat over rechtvaardige verdelingen van de lasten als gevolg van het Nederlandse klimaatbeleid. Wanneer men het gevoel heeft dat dit niet rechtvaardig gebeurt, kan het leiden tot maatschappelijke weerstand en ondermijning van het draagvlak voor klimaatbeleid. Maar wat precies ‘rechtvaardig’ is, vinden we doorgaans moeilijk te beantwoorden.

Klimaatbeleid

Beeld: ©WRR

Vertaling ‘Samenleven in verscheidenheid’ gepubliceerd in Springerserie

De Migratiepatronen in West-Europese-landen zijn de afgelopen decennia fundamenteel veranderd. Toenemende diversiteit naar herkomst en verblijfsduur tast de sociale cohesie op lokaal niveau aan en vraagt om een actiever overheidsbeleid om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving., stelde de WRR in zijn rapport Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving, dat eind 2020 verscheen. De WRR en Uitgever Springer hebben deze publicatie nu in het Engels vertaald en beschikbaar gesteld voor het internationale publiek. Migration diversity and social cohesion. Reassessing the Dutch policy agenda is de zevende titel die wordt uitgebracht in de serie Research for Policy.

Vertaling ‘Samenleven in verscheidenheid’ gepubliceerd in Springerserie

Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank