Vertaling ‘Samenleven in verscheidenheid’ gepubliceerd in Springerserie

De Migratiepatronen in West-Europese-landen zijn de afgelopen decennia fundamenteel veranderd. Toenemende diversiteit naar herkomst en verblijfsduur tast de sociale cohesie op lokaal niveau aan en vraagt om een actiever overheidsbeleid om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving., stelde de WRR in zijn rapport Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving, dat eind 2020 verscheen. De WRR en Uitgever Springer hebben deze publicatie nu in het Engels vertaald en beschikbaar gesteld voor het internationale publiek. Migration diversity and social cohesion. Reassessing the Dutch policy agenda is de zevende titel die wordt uitgebracht in de serie Research for Policy.

Strategisch beleid voor migratie

Het is belangrijk dat iedereen - nieuwkomers en gevestigde inwoners - zich thuis kan voelen in Nederland. Dat vraagt een actiever overheidsbeleid om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving. Er dienen ontvangst- en inburgeringsvoorzieningen te komen voor alle migranten: kennismigranten, asielmigranten, gezinsmigranten en migranten uit de Europese Unie. Gemeenten spelen daarin een sleutelrol en hebben daarvoor ondersteuning nodig. Deze en andere aanbevelingen deed de WRR in het rapport (nr.103) Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving.

Beleidsmakers in heel West-Europa worstelen met hoe ze moeten reageren op de toenemende diversiteit in steden, dorpen en buurten, wat heeft geleid tot een overvloed aan beleidsinitiatieven, sommige effectiever dan andere. Dit boek laat zien wat potentieel werkt. Het brengt een grote hoeveelheid onderzoek samen en geeft op feiten gebaseerde beleidsaanbevelingen. Voor beleidsmakers biedt dit boek zowel kennis voor strategische richting als meer specifiek, uitvoerbaar advies.

Springerserie: Research for Policy

In deze serie publiceren we internationaal relevante onderzoeken van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Veel maatschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op de Nederlandse beleidsvorming, zijn ook een uitdaging voor andere westerse landen of internationale instanties. Door deze studies te publiceren in de internationale open access wetenschapreeks hopen we dat de analyses en inzichten kunnen bijdragen aan het beleidsdebat in andere landen.

De nieuwe publicatie Migration diversity and social cohesion. Reassessing the Dutch policy agenda is gratis verkrijgbaar op de website van Springer of tegen betaling te bestellen in luxe hardcover.