Kabinetsreactie WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie

Het kabinet heeft zijn reactie op het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeem technologie vastgesteld. Het rapport is van grote waarde voor de beleidsvorming, stelt het kabinet. Des te meer omdat het gebruik van Artificiële Intelligentie  (AI) en de impact ervan op de samenleving steeds meer toenemen. 

Vergroot afbeelding cover AI
Beeld: ©WRR / WRR

In zijn reactie dankt het kabinet de WRR voor het uitvoerige en gedegen rapport. Het rapport is het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar AI en publieke waarden. Dankzij de brede en multidisciplinaire insteek is het onderzoek niet alleen nu, maar ook in de toekomst van groot belang.

Over het rapport

AI is een systeemtechnologie, te vergelijken met elektriciteit en de verbrandingsmotor. Een systeemtechnologie heeft een grote impact op de samenleving, die vooraf niet kan worden overzien. Om een systeemtechnologie als AI in te bedden is een integrale aanpak vereist, met intensieve betrokkenheid van de overheid. De WRR onderscheidt daarbij vijf opgaven: demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering.