Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - maart 2022

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

50 jaar WRR – Vooruitblik lustrum

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de WRR werd ingesteld. De raad staat daarom uitvoerig stil bij deze halve eeuw wetenschappelijke beleidsadvisering. Donderdag 24 maart starten we het lustrumjaar met een symposium, met Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, en professor José van Dijck, hoogleraar Media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht, als hoofdsprekers. Houd onze website en socials in de gaten voor de livestream, zodat u de bijeenkomst digitaal kunt bijwonen. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst lanceren we ook een online lustrummagazine, met 19 verhalen over de WRR: verhalen – serieus, kleurrijk en luchtig – van (oud-)raadsleden, (oud-)stafleden, jongeren, personen uit de omgeving van de raad, en zelfs een denkbeeldige toekomstige generatie komt aan het woord.

50 jaar WRR

Lustrum WRRlogo 50 jaar
Beeld: ©WRR

Podcast: Zes voorzitters over 50 jaar WRR

De WRR bestaat dit jaar vijftig jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum vertellen zes (voormalige) voorzitters over het reilen en zeilen van raad in die tijd. Waarom werd de WRR ook alweer opgericht en hoe is dat gegaan? Wat waren de hoogtepunten, maar ook de bedreigingen? Luister in deze speciale lustrumpodcast naar Sjeng Kremers (1972-1977), Piet Hein Donner (1993-1997), Michiel Scheltema (1998-2004), Wim van de Donk (2004-2009), André Knottnerus (2009-2017) en Corien Prins (sinds 2017). Zij spreken over hun persoonlijke ervaringen met de raad en zijn werk.

Podcasts

Plaatje Vogelvlucht AFL18 NB en LinkedIn
Beeld: ©WRR

WRR-delegatie op bezoek bij de Vlaamse minister-president

Op dinsdag 1 februari brachten voorzitter Corien Prins, secretaris Frans Brom en projectcoördinator Haroon Sheikh een bezoek aan de Vlaamse minister-president Jan Jambon. Het bezoek vond plaats in kader van het nieuwste WRR-rapport (nr. 105) Opgave AI. De nieuw systeemtechnologie en de mogelijk op te richten Vlaamse Wetenschappelijke Toekomstraad (VWT).

WRR-delegatie op bezoek bij de Vlaamse minister-president

Beeld: ©WRR

Brede aandacht voor WRR-pleidooi over keuzes in de zorg

Scherpere en inhoudelijke keuzes maken in de zorg, dat is de boodschap van het WRR-rapport Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak dat de WRR in september 2021 publiceerde. Het rapport heeft brede aandacht gekregen, in de media en daarbuiten. Een aantal ideeën uit dit advies is al overgenomen in het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet. Naast de aandacht vanuit het kabinet is er een brede interesse in de publicatie. Zo organiseerden de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG) en de Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) een webinar rond het WRR-advies. Ook was het rapport het thema bij een discussiemiddag van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering samen met het Radboudumc. Een korte terugblik.

Brede aandacht voor WRR-pleidooi over keuzes in de zorg

Kiezen voor houdbare zorg
Beeld: WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank