50 jaar WRR

Het jaar 2022 was een feestelijk jaar: de WRR bestond 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan stond de WRR uitvoerig stil bij een halve eeuw wetenschappelijke beleidsadvisering. Gegeven de grote maatschappelijke vraagstukken waar Nederland de komende jaren voor staat, is op wetenschap gebaseerde beleidsadvisering wezenlijk voor goed regeringsbeleid.

De afgelopen vijftig jaar is er veel veranderd. Ten tijde van de oprichting waren de ideeën en veronderstellingen over wetenschappelijke beleidsadvisering behoorlijk anders dan nu. 

De WRR organiseerde onderstaande activiteiten om zijn lustrum te vieren:

Lustrumpodcast # 18: zes voorzitters over 50 jaar WRR

We spraken met zes (voormalige) voorzitters van de WRR over het reilen en zeilen van de jarige wetenschappelijke raad. Waarom werd de WRR ook alweer opgericht en hoe is dat gegaan? Wat waren de hoogtepunten, maar ook de bedreigingen? Luister in deze speciale lustrumpodcast naar Sjeng Kremers, Piet Hein Donner, Michiel Scheltema, Wim van de Donk, André Knottnerus en Corien Prins, sprekend over hun ervaringen van binnenuit.

Lustrumpodcast # 19: de buitenwereld over het werk van de WRR

Het proces van wetenschappelijke beleidsadvisering is te zien als een ecosysteem, een keten die bestaat uit toeleveranciers (wetenschap en samenleving), producenten (de WRR) en ontvangers (bestuurders, politici en uitvoeringsorganisaties). We spraken in deze podcast met vertegenwoordigers van die keten: hoe kijken zij aan tegen de adviezen van de WRR en wat zijn hun aanbevelingen voor de toekomst? De gesprekken leiden langs thema’s die de WRR vanaf de oprichting bezighouden: publieke sector, overheid, innovatie en bedrijfsleven, technologie, klimaat en internationalisering.

U hoort Kees Vendrik (hoofdeconoom Triodos Bank en Eerste Kamerlid GroenLinks), Joyeeta Gupta (hoogleraar Duurzame ontwikkeling UvA), Wendy Asbeek Brusse (directeur Onderzoek Auditdienst Rijk ministerie van Financiën), Pieter Winsemius (oud-minister van VROM en voormalig raadslid), José van Dijck (hoogleraar Media en digitale samenleving UU) en Thom de Graaf (vice-voorzitter Raad van State).

Feestelijke activiteiten op 24 maart 2022

‘s-Ochtends bracht Zijne Majesteit de Koning een werkbezoek aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in Den Haag. Het werkbezoek van de Koning vond plaats voorafgaand aan het lustrumsymposium ’s-middags in Theater Diligentia te Den Haag, met de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Jeroen Dijsselbloem, en professor José van Dijck, hoogleraar Media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht als hoofdsprekers. Ter gelegenheid van 50 jaar WRR werd ook een onlinemagazine met de volgende artikelen uitgebracht:

Alumnibijeenkomst

Op 28 juni werd een feestelijke bijeenkomst georganiseerd voor de voormalige raadsleden, stafleden en medewerkers communicatie en ondersteuning.

Bezoek France Stratégie

Eind september 2022 vond een tweedaagse kennisuitwisseling plaats met France Stratégie.

Lustrumpodcast #20: Stagiairs en junioren over de WRR en hun toekomst

Bij de WRR werken veel stagiairs en junioren mee aan de adviesrapporten. In deze aflevering praten we met zes van hen over de WRR, wat ze hier doen en leren en hoe zij aankijken tegen hun eigen toekomst. En wat zou de WRR volgens hen beter kunnen doen?

Luister naar het gesprek van host Shad Raouf met stagiairs Lara Gon, Didy van Maaren, Akudo McGee en Erik van Veen en junior onderzoekers Danique François en Elsenoor Wijlhuizen.

Lustrumpodcast #21: Zes jongeren over de WRR, hun carrière en kijk op de toekomst

Na hun stage bij de WRR volgt een eigen pad. We spraken zes voormalige stagiairs over de keuzes die zij maakten, hun ervaringen bij de WRR en wat hen nu bezighoudt. Hoe zien zij hun toekomst? Waar maken ze zich zorgen over? En welke rol kan de WRR daar bij spelen?

Luister naar het gesprek van host Shad Raouf met Teun van Bebber, Eva van Haaster, Jonas de Leeuw, Myrthe van de Pavert, Ana Röell en Jurgen Timmerman.

Afsluitend interview met Corien Prins en Frans Brom

Eind 2022 stonden voorzitter Corien Prins en directeur Frans Brom in een interview stil bij het lustrumjaar.