WRR-Lustrumsymposium

Donderdag 24 maart 2022 in Theater Diligentia te Den Haag

Deze Lustrummiddag stond in het teken van 50 jaar wetenschappelijke beleidsadvisering. Gegeven de grote maatschappelijke vraagstukken waar Nederland de komende jaren voor staat, is op wetenschap gebaseerde beleidsadvisering wezenlijk voor goed regeringsbeleid. Tijdens de lustrumbijeenkomst reflecteerden de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Jeroen Dijsselbloem, en professor José van Dijck, hoogleraar Media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht op de voorwaarden voor goede wetenschappelijke beleidsadvisering. Waaraan dient wetenschappelijke beleidsadvisering te voldoen om invloed te hebben en betekenisvol te zijn?

We hebben de lezingen van de voorzitter, José van Dijck en Jeroen Dijsselbloem voor u gebundeld.