WRR-delegatie op bezoek bij de Vlaamse minister-president

Op dinsdag 1 februari brachten voorzitter Corien Prins, secretaris Frans Brom en projectcoördinator Haroon Sheikh een bezoek aan de Vlaamse minister-president Jan Jambon. Het bezoek vond plaats in kader van het nieuwste WRR-rapport (nr. 105) Opgave AI. De nieuw systeemtechnologie en de mogelijk op te richten Vlaamse Wetenschappelijke Toekomstraad (VWT).

Opgave AI

In de ochtend sprak de delegatie met de minister-president over het rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie. In dit rapport betoogt de WRR dat AI een systeemtechnologie is, te vergelijken met elektriciteit en de verbrandingsmotor. Een systeemtechnologie heeft een langdurige en grootschalige invloed en niet te voorziene effecten. Daarom is een integrale aanpak vereist, met intensieve betrokkenheid van de overheid. De WRR formuleer daarvoor vijf beleidsopgaven.

Vlaamse Wetenschappelijke Toekomstraad

Naast het onderwerp Artificiële Intelligentie gaf de delegatie ook een uitgebreide toelichting op de werkwijze en onderzoeken van de WRR. In maart 2019 heeft de Vlaamse regering ingestemd met de visienota om te komen tot een Vlaamse Wetenschappelijke Toekomstraad. De oprichting van een VTW of Vlaamse WRR moet meer aandacht voor de langetermijnvisies in België opleveren.

Het initiatief voor een Vlaamse Wetenschappelijke Toekomstraad, kwam van prof. Jan de Groof en Guy Tegenbos. Zij legden een pleidooi voor dit initiatief vast in het ‘Verrekijkersmanifest’. Een manifest dat is onderschreven door velen academici, (oud) politici, ambtenaren, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Expertmeeting AI

De middag stond geheel in het teken van Artificiële Intelligentie. In samenwerking met het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) nam de WRR deel aan een expertbijeenkomst over AI. Professor Bart de Moor (hoogleraar Ingenieurswetenschappen aan Katholieke Universiteit Leuven) reageerde op de conclusies en aanbevelingen in het WRR-rapport. Daarna volgde er een gesprek met Vlaamse wetenschappers en beleidsmakers over de implicaties van het WRR-onderzoek voor Vlaanderen.