Brede aandacht voor WRR-pleidooi over keuzes in de zorg

Scherpere en inhoudelijke keuzes maken in de zorg, dat is de boodschap van het WRR-rapport Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak dat de WRR in september 2021 publiceerde. Het rapport heeft brede aandacht gekregen, in de media en daarbuiten. Een aantal ideeën uit dit advies is al overgenomen in het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet. Naast de aandacht vanuit het kabinet is er een brede interesse in de publicatie. Zo organiseerden de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG) en de Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) een webinar rond het WRR-advies. Ook was het rapport het thema bij een discussiemiddag van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering samen met het Radboud UMC. Een korte terugblik.

Gezondheid centraal

“Gezondheid moet centraal staan, en die kan ook worden vergroot buiten de zorg”, is één van de boodschappen tijdens het webinar van de NVTAG en de VGE op 19 januari jl. plaatsvond. WRR-raadslid Prof.dr. Marianne de Visser, dr. Gijsbert Werner en dr. Arthur van Riel namen deel aan dit webinar en gaven een toelichting op het WRR-rapport. Het zal noodzakelijk zijn om de groei van de zorg te begrenzen door betere keuzes te maken. Deze keuzes dienen de publieke waarden binnen én buiten de gezondheidszorg. De WRR beveelt aan om het draagvlak voor deze keuzes te versterken.

Aan de gezondheidseconomen werd de oproep gedaan om bij te dragen aan houdbare zorg door het instrumentarium verder te ontwikkelen om ook buiten de curatieve zorg te onderzoeken welke zorg (kosten)effectief is. Ook zou het waardevol zijn om nader te onderzoeken welke institutionele inrichting het maatschappelijk draagvlak voor scherpe keuzes in de zorg kan versterken.

Keuzes maken voor betaalbare zorg

Tijdens de meerdaagse ‘Winteracademie’ van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en het Radboud UMC, lag het accent meer op de betaalbaarheid van de zorg. Doel van de academie was om meer inzicht te geven in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Op de laatste dag schoof WRR-projectcoördinator dr. Gijsbert Werner aan en gaf vanuit het WRR-rapport aan waarom het maken scherpere en inhoudelijke keuzes in de zorg door de politieke onvermijdelijk is om de zorg ook in de toekomst houdbaar én betaalbaar te houden.

De officiële Kabinetsreactie op het WRR-rapport Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijke draagvlak wordt dit voorjaar verwacht.