France Stratégie bezoekt de WRR tijdens lustrumjaar

Ter ere van zijn 50-jarig bestaan bezocht zusterorganisatie France Stratégie eind september de WRR. Het tweedaags programma stond in het teken van kennisuitwisseling op diverse thema’s. Zo stonden de WRR-projecten Houdbare zorg, Onderneming en Maatschappij en Media en Democratie centraal. Daarnaast verzorgde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een rondetafel op basis het adviesrapport SPLIJTSTOF? Besluiten over kernenergie vanuit waarden. Het bezoek werd afgerond met en lezing door France Stratégie over hun rapport Soutenabilités! Orchestrer et planifier l’action publique

In dit rapport constateert France Stratégie dat we te maken hebben met een ‘crisis van de toekomst’, door de uitdagingen op ecologisch en sociaaleconomisch vlak. Dit kan leiden tot demobilisering en afbrokkelende maatschappelijke steun. Kortom: de houdbaarheid van de samenleving staat onder druk. Hoe ervoor te zorgen dat de overheid in staat is hier beter mee om te gaan? Hoofdauteur Joanna Barasz en voorzitter van France Stratégie Gilles de Margerie, gaven ons een inkijkje in deze manier van planvorming. Vervolgens reflecteerden Marijke Vos, staatsraad bij de Raad van State, en Arnoud Boot, raadslid van de WRR en hoogleraar financiële markten aan de UvA, op de Franse aanpak.