Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid

In Voor de zekerheid gaan sociologen, economen, juristen en andere wetenschappers in op belangrijke trends op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de organisatie van de arbeid. Steeds meer werk is op basis van een tijdelijk contract, het aantal zelfstandigen is sterk toegenomen, en de organisatie van veel werk verandert. Tegelijkertijd maken diverse gremia zich zorgen of de flexibilisering in Nederland niet doorschiet. 

Vergroot afbeelding Cover V36 Voor de zekerheid 250x375
Beeld: © WRR

Toekomst arbeidsmarkt

Er is een intensief maatschappelijk debat ontstaan over de toekomst van de arbeidsmarkt, waar dit boek een bijdrage aan wil leveren. Teruggaan naar vroeger is niet mogelijk en niet wenselijk; er zijn geen simpele antwoorden. Maar de overheid, bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties, en ook burgers hebben invloed op hoe we werken. Het gaat erom de flexibele arbeidsmarkt zo te organiseren dat die past bij de economie en samenleving die we wensen, én tegelijkertijd flexibel werkenden meer zekerheden te bieden.

Voor de zekerheid is de tweede verkenning van het WRR-project over de toekomst van werk. De eerste verkenning “De Robot de Baas” werd op 8 december 2015 gepresenteerd.