WRR-Verkenning nr. 36 'Voor de zekerheid' per hoofdstuk

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 1 Inleiding: onzekerheid, flexibiliteit en de organisatie van arbeid - Monique Kremer, Robert Went en André Knottnerus'

PDF document | 6 pagina's | 124 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 2 Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid - Monique Kremer, Robert Went en André Knottnerus'

PDF document | 50 pagina's | 435 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 3 Flexibilisering in Nederland: trends, kansen en risico's - Fabian Dekker'

PDF document | 19 pagina's | 219 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Intermezzo Samen (on)zeker? - Daan de Leeuw'

PDF document | 3 pagina's | 126 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Intermezzo Nederlandse toestanden: de fulltime parttimer - Luc Dorenbosch'

PDF document | 4 pagina's | 137 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 4 De verschillende gezichten van onzekerheid. Flexibel werkenden over werk, familie en sociale zekerheid - Monique Kremer'

PDF document | 26 pagina's | 238 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Intermezzo Zoeken naar zekerheid, inkomen en eigen regie: de wensen van werkenden - Marian van der Klein'

PDF document | 5 pagina's | 153 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 5 Flexibilisering als keuzeproces: sociale innovatie in praktijk - Frank Pot'

PDF document | 14 pagina's | 176 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Intermezzo Flexibel, maar ook innovatief? - Stan De Spiegelaere'

PDF document | 3 pagina's | 133 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 6 Ondernemende werkenden - Werner Liebregts en Erik Stam'

PDF document | 16 pagina's | 221 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Intermezzo Werkgevers over flexibliliteit: "Ik hoef geen flexibele contracten, liever wil ik dat vaste contracten flexibeler zijn" - Djurre Das'

PDF document | 4 pagina's | 123 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Intermezzo Compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers? - Monique Stavenuiter'

PDF document | 5 pagina's | 157 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 7 De eenzame zzp'er staat niet alleen: over de nieuwe organisatie van arbeid - Jelle van der Meer'

PDF document | 10 pagina's | 142 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Intermezzo Working apart together: ieder voor zich maar ook (een beetje) samen - Monique Kremer'

PDF document | 3 pagina's | 126 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 8 De ik-BV. Hoe digitaal delen werk verandert - Casper Thomas'

PDF document | 19 pagina's | 158 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 9 Flexibele arbeid, gebalanceerde bescherming - Saskia Klosse'

PDF document | 17 pagina's | 216 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 10 Pensioenen voor zelfstandigen - Kees Goudswaard en Koen Caminada'

PDF document | 25 pagina's | 239 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 11 Flexibel werkenden en de combineerbaarheid van arbeid en zorg - Janneke Plantenga'

PDF document | 17 pagina's | 226 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 12 Flexibele arbeidsrelaties in hisorisch perspectief - Marcel Hoogenboom en Robert Knegt'

PDF document | 19 pagina's | 344 kB

Publicatie | 07-02-2017

Download 'Voor de zekerheid - Hoofdstuk 13 "Nederland loopt vast in de flex": de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt. Interview met Paul de Beer en Ton Wilthagen - Roland Asberg'

PDF document | 11 pagina's | 181 kB

Publicatie | 07-02-2017