Overzicht interne adviesorganen van de centrale overheid

De centrale overheid heeft 298 interne adviesorganen, waarvan het merendeel permanent is. De meeste interne adviesorganen komen voor bij het departement van Binnenlandse Zaken. Dat blijkt uit de inventarisatie van de WRR in het rapport Interne adviesorganen van de centrale overheid (rapport nr. 14, 1977).

Cover R14 Interne adviesorganen 250x375

Accent op beleidsadvisering

De interne adviesorganen hebben vaker uitsluitend beleidsadviserende dan wel beleidsvoorbereidende taken dan de externe adviesorganen. Voorts valt op dat de interne adviesorganen vaak een meer concrete adviestaak hebben, in die zin dat zij conceptplannen ontwerpen, wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur voorbereiden, ontwerprichtlijnen opstellen en dergelijke. Meer dan 90 procent van de interne adviesorganen is interdepartementaal.

Meeromvattende studie

Het overzicht van de interne adviesorganen is onderdeel van een meer omvattende studie die de WRR heeft verricht naar de beleidsvoorbereidende organen van de centrale overheid (rapporten 11 en 12, 1976). De in dit overzicht weergegeven beschrijving van de interne adviesorganen vormt een onvoldoende basis om tot aanbevelingen te komen.