Externe adviesorganen van de centrale overheid. Beschrijving, ontwikkelingen, aanbevelingen

Permanente externe adviesorganen moeten bij wet worden ingesteld en soms, in voorlopige vorm, bij Koninklijk Besluit. Bij de instelling van nieuwe organen dient echter terughoudendheid te worden betracht. Dat is een van de aanbevelingen van de WRR in het rapport Externe adviesorganen van de centrale overheid. Beschrijving, ontwikkelingen, aanbevelingen (rapport nr. 12, 1977).

Vergroot afbeelding Cover R12 Externe adviesorganen 250x375
Beeld: © WRR

Verbeter informatie over adviesorganen

Om de overzichtelijkheid van het adviesstelsel te vergroten beveelt de raad aan 'slapende' adviesorganen op te heffen. Verder acht hij het wenselijk dat elk departement in zijn begroting een lijst opneemt van de bij hem behorende externe ad-hocadviesorganen met gegevens over hun activiteiten. Ook jaarverslagen kunnen bijdragen tot een grotere openheid over het adviesstelsel. De raad herhaalt de aanbeveling om het door hem vervaardigde overzicht van adviesorganen (rapport nr. 11, 1976) periodiek bij te houden.

Groei aantal adviesorganen

In dit rapport analyseert de raad de in een eerder rapport (nr. 11) verzamelde informatie over afzonderlijke adviesorganen. Er zijn inmiddels 368 permanente adviesorganen en 34 zelfstandig adviserende permanente onderorganen die de centrale overheid adviseren. De WRR gaat onder meer in op de factoren die hebben bijgedragen aan de groei van het adviesstelsel.