Prof. dr. H. (Haroon) Sheikh
© Haroon Sheikh

Prof. dr. H. (Haroon) Sheikh

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Haroon Sheikh is senior wetenschapper bij de WRR en bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU.

Haroon Sheikh studeerde bestuurskunde, politicologie en filosofie in Leiden en Oxford. Hij promoveerde in de filosofie op een onderzoek naar de invloed van oude tradities op moderne samenlevingen onder begeleiding van onder andere de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Als hoofdonderzoeker van opkomende markten was hij werkzaam bij investeringsmaatschappijen Cyrte en Dasym. Van 2015 tot 2018 leidde hij Freedomlab Thinktank, een denktank die zich bezighoudt met de impact van nieuwe technologie en veranderende mondiale verhoudingen.

Sheikh publiceerde de boeken De Opkomst van het Oosten: Eurazië en de nieuwe wereldorde, Embedding Technopolis en Hydropolitiek. Hij schrijft regelmatig als columnist voor NRC Handelsblad. Als hoogleraar is hij aan de VU verbonden aan Politics, Philosophy and Economics (PPE) en Filosofie van Cultuur en Bestuur.

Projecten WRR

Haroon Sheikh draagt bij aan het volgende project van de WRR: 

Nevenfuncties

  • Raad van Toezicht en Audit-commissie van Omroep Human
  • Raad van Advies van het SIDN-fonds
  • Klankbordgroep Rijksbrede Veiligheid Verkenningen
  • Raad van Advies Helmholtz Project CORAERO
  • Bestuur Stichting Maand van de Filosofie
  • Lid onafhankelijke denktank Denkwerk
  • Maatschappelijke Adviesraad Geesteswetenschappen Universiteit Leiden
  • Raad van Advies Wijsbegeerte Universiteit Leiden
  • Raad van Advies Stichting Brainwash
  • Raad van Advies Stichting Socires