EU-project ‘Building capacity for evidence-informed policymaking’

Europa staat voor complexe problemen en grote maatschappelijke opgaven, zoals COVID-19 en klimaatverandering. Cruciaal is dat ook nationale overheden en kennisinstituten aan de oplossing daarvan bijdragen en wetenschappelijke kennis tijdig weten te delen en in te zetten voor beleid. De WRR neemt namens Nederland deel aan de begeleidingscommissie van het EU-project ‘Building capacity for evidence-informed policymaking in  governance and public administration in a post- pandemic Europe’. Doel is wetenschappers, evaluatoren en beleidsmakers beter bij elkaars werk te betrekken, zodat sneller resultaat kan worden behaald. Meer informatie kunt u hier lezen:Reforms for Science for Policy in 7 Member States | Knowledge for policy (europa.eu).

Drs. A.G. (Anne-Greet) Keizer en dr. L. (Lana) Askari (Wetenschappelijke medewerkers en international liaisons van de WRR) zijn bij dit project betrokken.