Start EU-project ‘Building capacity for evidence-informed policymaking’

8 november vond in Brussel de kick-off bijeenkomst plaats van het project ‘Building capacity for evidence-informed policymaking in  governance and public administration in a post-pandemic Europe’. De Europese samenlevingen staan voor complexe problemen en grote maatschappelijke opgaven, zoals COVID-19 en klimaatverandering. Het is daarom cruciaal dat de overheid in staat is om wetenschappelijke kennis te benutten voor het maken van beleid. Het EU-project heeft als doel de betrokkenheid van wetenschappers, evaluatoren en beleidsmakers bij elkaars werk te vergroten. Om zo kennisdeling, het proces en het beleid te verbeteren.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid nam namens Nederland deel aan de eerste bijeenkomst van de begeleidingscommissie van het project. Binnenkort volgt de eerste bijeenkomst van de nationale coördinatiegroep, waarin onder meer de ministeries van BZK, JenV, en OCW en het netwerk van Chief Science Officers vertegenwoordigd zijn. Tijdens het evenement in Brussel nam WRR-directeur Frans Brom deel aan het panel over het belang van wetenschap en kennis voor beleid, en de uitdagingen die organisaties als de WRR daarbij tegenkomen.

Vergroot afbeelding visual start EU project BBuilding capacity for evidence-informed policymaking in governance and public administration in a post-pandemic Europe
Beeld: ©EUropean Commission/OECD

Het project is een initiatief van DG Reform en wordt uitgevoerd door het Joint Research Centre van de Europese Commissie en de OECD. Naast Nederland nemen ook België, Estland, Finland, Griekenland, Letland, Litouwen en Tsjechië deel aan het project.