Nationale start EU-project ‘Building capacity for evidence-informed policymaking’

Op 7 maart organiseerde de WRR de nationale kick-off van het EU-project ‘Building capacity for evidence-informed policymaking in  governance and public administration in a post-pandemic Europe’. De Europese samenlevingen staan voor complexe problemen en grote maatschappelijke opgaven, zoals COVID-19 en klimaatverandering. Het is daarom cruciaal dat de overheid in staat is om wetenschappelijke kennis te benutten voor het maken van beleid. Het EU-project heeft als doel de betrokkenheid van wetenschappers, evaluatoren en beleidsmakers bij elkaars werk te vergroten. Om zo kennisdeling, het proces en het beleid te verbeteren.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden het JRC en de OECD het internationale perspectief op het belang van wetenschap voor beleid. Aansluitend spraken de deelnemers over het Nederlandse wetenschap-voor-beleid-ecosysteem en de uitdagingen daarin. Dat deden zij aan de hand van drie voordrachten door Paul ’t Hart (raadslid WRR en hoogleraar bestuurskunde), Annemiek Nelis (directeur innovatie, kennis en strategie bij het ministerie van J&V) en Karen van Oudenhoven (directeur SCP). Voorafgaand aan de kick-off vond de eerste vergadering van de nationale coördinatiegroep plaats. Hierin zijn naast de WRR onder meer de ministeries van BZK, JenV, Financiën en OCW en het netwerk van Chief Science Officers vertegenwoordigd.

Het project is een initiatief van DG Reform en wordt uitgevoerd door het Joint Research Centre van de Europese Commissie en de OECD. Naast Nederland nemen ook België, Estland, Finland, Griekenland, Letland, Litouwen en Tsjechië deel aan het project.