Derde Vlaams Verrekijkerssymposium

Dinsdag 13 juni vond de derde editie van het Vlaams Verrekijkerssymposium plaats met de titel ‘Waarom en hoe de toekomst verkennen? En welke rol speelt de wetenschap daarin?’. Het symposium focuste op drie thema’s die ook raken aan het werk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): klimaatveiligheid & voedsel, deskundige overheid, en cultuur, kunsten, media en jeugd. WRR-voorzitter Corien Prins verzorgde een inleiding. Aansluitend vonden er drie themasessies plaats waarbij de WRR een keynote bijdrage verzorgde. Daarna volgde een paneldebat over de vraag hoe men in Vlaanderen meer de klemtoon kan leggen op langetermijnbeleid. Het slotwoord werd uitgesproken door Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Het symposium was opgezet in breed overleg met de WRR en georganiseerd met o.m. de steun van het Vlaamse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Lees meer: Verrekijkerssymposium ‘Waarom en hoe de toekomst verkennen? En welke rol speelt de wetenschap daarin?’ | Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (kvab.be)