Tsjechische delegatie bezoekt WRR

Op 6 juni bezocht een Tsjechische delegatie de WRR. De delegatie bestond uit de Government Analytical Unit en de Tsjechische deputy ministers for European Affairs and Legislation. Het werkbezoek stond in het teken van het gebruik van evidence-informed policy en het project Kantelende Wereldorde.

Tsjechië neemt, net als Nederland, deel aan het EU-project ‘Building Capacity for evidence-informed policymaking’. Het project heeft als doel de betrokkenheid van wetenschappers, evaluatoren en beleidsmakers bij elkaars werk te vergroten. Daarnaast faciliteert dit netwerk kennisdeling op Europees niveau.

Over Kantelende wereldorde

Met het project Kantelende wereldorde onderzoekt de WRR de opkomst van een multipolaire wereld in het licht van niet-militaire domeinen van macht. Dit varieert van grondstoffen zoals voedsel en energie, tot verschillende soorten infrastructuren, technologieën maar ook immateriële domeinen zoals kennis, migratie en narratieven. Het in kaart brengen van de dynamiek op deze domeinen vraagt bij uitstek om verschillende invalshoeken en perspectieven.

De WRR wisselt regelmatig kennis uit met andere kennisinstellingen in en buiten Nederland, zoals ook tijdens het werkbezoek aan France Stratégie.