WRR bezoekt France Stratégie

De WRR wisselt regelmatig kennis uit met andere kennisinstellingen in en buiten Nederland. Op 1 maart bezocht de WRR zusterorganisatie France Stratégie. Ook de AWTI, Rli en het Rathenau namen deel aan het werkbezoek. Het programma stond onder meer in het teken van de WRR-projecten Klimaatbeleid en Kantelende wereldorde. Daarnaast organiseerden France Stratégie een sessie over nucleaire energie in Nederland en Frankrijk.

Het werkbezoek was georganiseerd door France Stratégie en is onderdeel van een bredere kennisuitwisseling die de WRR en France Stratégie hebben op verschillende thema’s.