Presentatie WRR-Rapport: Big Data in een vrije en veilige samenleving

Het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein vraagt om nieuwe kaders. Dat concludeert de WRR in zijn nieuwe rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving dat op donderdag 28 april in Den Haag is gepresenteerd. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie nam de publicatie in ontvangst.

Vergroot afbeelding Overhandiging van het WRR-rapport 95 aan minister Van der Steur
Fotograaf: Phil Nijhuis

In het rapport, geschreven op verzoek van de regering, onderzoekt de WRR de kansen en risico’s van de inzet van (Big) Data-analyse door politie en justitie, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en op het gebied van de fraudebestrijding. De publicatie is door WRR-Raadslid prof. mr. dr. Ernst Hirsch Ballin aangeboden aan minister van Veiligheid en Justitie, mr. Ard van der Steur.

Drie fasen

WRR breekt Big Data-processen in het rapport op in drie fasen: verzameling, analyse en gebruik van gegevens. De huidige juridische kaders zijn vooral gericht op het verzamelen en delen van gegevens. Burgers zijn door deze kaders echter nog onvoldoende beschermd. Juist in de fases van de analyse en het gebruik van data liggen de belangrijkste kansen en risico’s van Big Data besloten en zijn nieuwe regels nodig.

Bijbehorende publicaties

Naast het rapport is op 28 april ook de WRR-Verkenning Exploring the Boundaries of Big Data gepubliceerd. Daarnaast zijn als achtergrondstudies voor het project ‘Big Data, privacy en veiligheid’ de volgende WRR-Working Papers uitgebracht: International and comparative legal study on Big Data, Big Data in de zorg en Het gebruik van Big Data door de MIVD en AIVD. Van het rapport zal in 2017 een Engelstalige bewerking verschijnen.