Exploring the Boundaries of Big Data

Bart van der Sloot, Dennis Broeders & Erik Schrijvers (red.)

Het fenomeen Big Data heeft een groot effect op de wereld waarin we leven. Positief doordat Big Data efficiëntie, recht, dienstverlening en veiligheid bevorderen. Negatief doordat ze kunnen leiden tot discriminatie en privacyschending. Met de bundel Exploring the Boundaries of Big Data (WRR-Verkenningen nr. 31, 2016) wil de WRR bijdragen aan een kader dat het gebruik van Big Data bevordert en de negatieve effecten ervan voorkomt.

Vergroot afbeelding Cover V32 Exploring the boundaries of big data 250x375
Beeld: © WRR

Verkenning grenzen Big Data

Omdat de exacte aard en afbakening van Big Data nog onduidelijk zijn, verkennen de auteurs de grenzen ervan zonder de kern van dit nieuwe fenomeen te raken. Ze helpen ons om de relatie van Big Data met gebieden zoals cryptologie, profiling, privacy en databescherming te begrijpen en schetsen de uitdagingen waarvoor we staan.

Bouwstenen regulatief kader

De WRR-Verkenning analyseert het fenomeen Big Data vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven en presenteert bouwstenen voor een regulatief kader. De bundel bevat bijdragen van Robin M. Bayley en Colin J. Bennett, Rosamunde van Brakel, Gemma Galdon Clavell, Seda Gürses en Bart Preneel, Paul De Hert en Hans Lammerant, Bart van der Sloot, Joris van Hoboken, Sander Klous, Philipp Richter en Alexander Roßnagel.

De verkenning vormt een achtergrondstudie bij het WRR-Rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving (WRR-rapport nr. 95, 2016).